Kutter i velferd for Oslos innbyggere, men prioriterer sykkelfelt: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG). Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Det rødgrønne byrådet i Oslo sjokkerer med sitt nye budsjettforslag. MDG har presset igjennom sin vilje overfor veike byrådspartnere i Ap og SV. Nå  prioriteres uansvarlig, «grønn» symbolpolitikk på bekostning av helse og velferd for innbyggerne.

Det nye budsjettforslaget for hovedstaden bærer preg av store og alarmerende kutt på viktige områder. Sektorer som eldreomsorg, sykehjem og utdanning er blant dem som blir skadelidende.

– Dette er det største kuttbudsjettet i Oslos historie. Det vil innbyggerne merke, sier Høyres gruppeleder Øystein Sundelin til Nettavisen

Samtidig økes prisene på kollektivreiser for byens befolkning, og prisene for parkering forhøyes radikalt. Dette er tiltak som rammer alle likt og går hardt ut over innbyggere med svak økonomi. Document  har omtalt de massive, nesten hårreisende påslagene i kostnader for bilister i Oslo.

Oslo fremstår per høsten 2020 som en by i økonomisk krise, med en rødgrønn ledelse som forsøker å legitimere alle kutt ved blant annet å skylde på koronakrisen.

Dette er en uholdbar forklaring. Mange av kuttene ville vært unødvendige om byrådet hadde opptrådt med økonomisk fornuft.

For parallelt med at de rødgrønne brutalt kutter i grunnleggende velferdstilbud for innbyggerne, pøser de ut hundretalls millioner på useriøse formål. Blant annet presterer man å bevilge enorme summer til å anlegge enda flere kostbare og i stor grad ubenyttede sykkelfelt omkring i Oslo.

Den maniske byggingen av sykkelfelt kan neppe ses som annet enn et forfengelig ønske om å demonstrere byrådets «klimaengasjement» for all verden. – Se, så grønne og flinke vi er. Kanskje håper man på rosende omtale under konferanser med likesinnede aktivister rundt om i verden.

Nettavisen har beskrevet budsjetteringen i Oslo:

«Byrådet i Oslo la onsdag fram sitt forslag til budsjett for 2021, og der fortsetter de rødgrønne partiene, Miljøpartiet De Grønne (MDG), Arbeiderpartiet og SV, sin storstilte sykkelsatsing.

Totalt har de satt av 361 millioner kroner til å bygge 25 kilometer med ny og oppgradert sykkelinfrastruktur i 2021.»

Dette er formidable tall. Man har allerede kastet bort vanvittige beløp av fellesskapets midler på dette:

«I 2019 ble det budsjettert med 343 millioner kroner til sykkelinvesteringer, mens i 2020 var summen 373 millioner kroner. Samlet sett over 1 milliard kroner», skriver Nettavisen.

Over en milliard sløst bort på noe det ikke finnes dokumentert behov for. Man kan undres på om ikke snart riksrevisoren kommer på banen og tar tak i galskapen. Det må gå en grense for uforstand i bruken av offentlige midler. Har noen norsk kommune noensinne vært så oppsiktsvekkende dårlig ledet?

FrP er blant de (påfallende få) partier som synes å være noenlunde våkne overfor det som foregår:

«Vi er midt i en alvorlig pandemi, i en tid preget av uro og usikkerhet, med en økning i arbeidsledigheten og lave kommunale inntekter. Da er det nesten så en ikke tror det at 361 millioner kroner brukes til sykkelveier, sier bystyrepolitiker og leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Aina Stenersen (FrP)», til Nettavisen.

Mange lurer på hvor byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er i denne sammenheng. Er han overhodet delaktig i budsjettet? Også Aina Stenersen etterlyser Johansen. Hun går langt i å beskrive ham som en gallionsfigur uten innflytelse på det som foregår i byrådet han på papiret leder:

Stenersen mener byrådslederen «blir overkjørt» når det gjelder sykkelsatsingen, som særlig blir frontet av Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Det er svært dårlig lederskap av byrådsleder Raymond Johansen, sier Stenersen.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), avviser kritikken:

– Det får stå for FrPs regning at de ikke er opptatt av gode og trygge sykkelveier for barn og voksne i byen vår. Undersøkelser viser at det er stort flertall i befolkningen for sykkelsatsing, sier Berg til Nettavisen.

Det vises ikke til hvilke undersøkelser det er snakk om, og i hvilken grad de berører det denne saken gjelder. Man kan knapt huske å ha sett en eneste troverdig undersøkelse fremlagt til støtte for noen av MDGs mange påfunn.

Men det er neppe tvil om hva befolkningen ville svart om de i dag ble spurt om følgende:

«Hva mener du om å bruke 361 millioner på sykkelfelter det ikke er påvist noe behov for, når vi samtidig må kutte i tilbudene til eldre, i sykehjemsplasser, i utdanning og øke kollektivsatsene?»

Lan M. Berg bærer sammen med byrådsleder Johansen et stort ansvar for det økonomiske vanstyret Oslo i dag er offer for, og ikke minst for gryende politikerforakt hos velgerne.

Man kan med gru tenke seg hva tilsvarende rødgrønne krefter kan utrette av skadeverk hvis velgerne gir dem regjeringsmakt ved neste års stortingsvalg.

 

Nå 2. opplag!
Norge forandrer seg raskt i takt med innvandringen. Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.