Byrådsleder Raymond Johansen i spissen for et stadig mer omstridt rødgrønt byråd i Oslo. (Siden bildet ble tatt, er samferdselsbyråd Lan M. Berg (MDG) avsatt). Foto: Heiko Junge / NTB.

I Oslo fører det rødgrønne byrådet en systematisk «krig» mot bilen. Veier stenges og tusenvis av p-plasser fjernes. Ifølge en ny undersøkelse er det bare et fåtall som støtter dette, flertallet sier klart nei.

Det er MDG som fører an i hetsen mot dem som trenger bil i sin hverdag, både i Oslo og andre steder i landet. I hovedstaden er til nå   nærmere 5000 p-plasser fjernet. Dette til tross for stor og økende folkelig motstand i lokalmiljøene rundt om i byen.

I tillegg er en rekke sentrale gater stengt eller regulert, slik at fremkommeligheten for byens beboere blir stadig dårligere. MDGs mål virker å være å fjerne bilene helt.

Politikken gjennomføres av et byråd bestående av Arbeiderpartiet, SV og MDG. I praksis er det MDGs politikk som iverksettes, mens de to øvrige, rødgrønne byrådspartiene dilter tilsynelatende viljeløst etter.

Ubegripelige 13 milliarder kroner vil de rødgrønne svi av på sykkelveier over hele byen. Dette gjøres helt uten at det er foretatt de utredninger og behovsprøvinger som ellers er en selvfølge når det er snakk om så formidable investeringer med offentlige midler.

MDG har ofte påstått at denne bilfiendtlige politikken er i tråd med «folkets vilje», og har pekt på en undersøkelse der et flertall av de spurte angivelig er enige.

Det man henviser til, er en holdningsundersøkelse om sykling, fra 2019. Der støtter, forutsigbart nok, et flertall et generelt ønske om å «legge til rette for sykling». Det er det naturligvis lett for de fleste å si seg enige i.

Denne vage og upresise undesøkelsen er i ettertid systematisk misbrukt av MDG, ikke minst av den skandaliserte, nå avsatte  samferdselsbyråd Lan M. Berg. Det er forsøkt skapt et inntrykk av «folkelig støtte» til rasering av p-plasser, uforholdsmessig sykkelveibygging og lite gjennomtenkt stenging av gater og veier, noe undersøkelsen ikke gir dekning for.

Denne retorikken fra MDG er grundig avkledd i en ny undersøkelse om folks reelle holdninger i saken:

Nettavisen skriver om undersøkelsen som avdekker at støtten MDG har påberopt seg, er en ren bløff:

Nå viser ferske målinger at kun 26 prosent støtter de rødgrønne i denne politikken. Dette til tross for at Byrådet, gjentatte ganger, har uttrykt at avgjørelser er tatt med bred støtte fra Osloborgerne, skriver Nettavisen.

Hele 61 prosent er mot Byrådets fjerning av parkeringsplasser.

Undersøkelsen er foretatt av Sentio Research Norge, på oppdrag av  Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB).

Bystyrerepresentant i FNB Cecilie Lyngby, kommenterer den sterke motstanden mot byrådets bilfiendtlige politikk:

– Vi er ikke overrasket. Når vi lytter til grasrota tror vi motstanden faktisk er enda større, sier Lyngby til Nettavisen.

Hun mener deres egen undersøkelsen er mer representativ for hele befolkningen i Oslo. Svarene er vektet på både alder og kjønn, og er utført med et tilfeldig utvalg.

Lyngby kommenterer de rødgrønnes planer om å bruke enorme summer på sykkelveiutbygging kun et mindretall støtter:

– Byrådet skal bruke minst 13 milliarder på å bygge sykkelfelt på kryss og tvers i Oslo. Vi mener det er svært alvorlig at byrådet verken vil eller evner å legge frem tall for hvor mange tusen parkeringsplasser som forsvinner i byen når de 56 mil med sykkelfelt er ferdig utbygd, sier Lyngby til Nettavisen.

Når motstanden mot det rødgrønne byrådets fremferd er blitt så stor og tydelig som nå, kan det bli stadig mer politisk kostbart for andre å være støttepartier for MDGs omstridte påfunn. Alene får ikke mikropartiet MDG igjennom noe som helst.

Det gir håp for både Oslo og andre byer.

Les også: Oslo-vanviddet: Bygger nye sykkelveier der det er sykkelveier fra før

Vel verdt å lese i sommer:  

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Document trenger din støtte – også i sommer:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.