Oslos byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) arbeider videre med sin sykkelvisjon», koste hva det koste vil for innbyggerne. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.

MDG fortsetter sin mer og mer uforståelige kampanje for å gjøre Oslo til en «sykkelby». Enkelte bydeler er ekstra hardt rammet av påfunnene, og mange innbyggere har nå fått mer enn nok. De synes det er krise.

Problemet for innbyggerne i Oslo er ikke at noen politikere ønsker å oppmuntre til mer sykling. Dét kan sikkert ha mange helsemessige og andre gode effekter.

Men dette benyttes i stadig sterkere grad som påskudd til å ødelegge folks muligheter til å ha bil. Og dermed får mange en vanskeligere hverdag med hensyn til de mange gjøremål der det er både nyttig og viktig å benytte bil, det være seg kjøring av barn til barnehage, skole og trening, jobbreiser, sosiale aktiviteter, ulike ærend og så videre.

Uansett om enkelte politikere ikke liker tanken, så er faktisk bilen et viktig gode for en stor del av befolkningen både i byene og utenfor.

En av de bydeler der MDGs «sykkelpolitikk» har gitt seg mest radikale utslag, er Sagene.

Her har man i løpet av relativt kort tid nærmest rasert innbyggernes muligheter til å parkere i lokalmiljøet. Hundrevis av parkeringsplasser er fjernet og erstattet med kostbare, rødmalte sykkelfelter knapt noen har sett behov for før de plutselig var der.

Dette har fått en rekke røster til å heve seg i lokalmiljøet, for eksempel da det ble kjent at det også i den viktige Treschows gate skulle fjernes P-plasser og legges sykkelfelt på begge sider. I et fortvilet brev til kommunen fra et stort sameie i strøket skrives det blant annet:

«Hvor skal alle vi, flere hundretalls beboere, parkere når Treschows gate mister sitt parkeringstilbud?

I praksis motarbeides nå osloborgernes mulighet til å eie bil. Det innskrenker muligheten til å leve normale liv og skjøtte normale forpliktelser.»

Men dette var dessverre kun begynnelsen på MDGs trakasseringsliknende opptreden overfor beboerne i bydel Sagene. For nå kan Sagene Avis  berette om et nytt påfunn som bare gjør situasjonen enda verre for innbyggerne i bydelen:

«I forrige uke ble det plassert sykkelgarasjer i Omsens gate, som en del av et pilotprosjekt i bydel Sagene», skriver Sagene Avis.

Avisen forteller om mange fortvilte reaksjoner fra beboere i området, og et utrykk som «helt krise» er referert i artikkelens overskrift. Det sier noe om hvor frustrerte folk nå er.

«Sagene Avis mottar klager fra flere av beboerne ved Omsens gate:

«– Dette er så stygt og skjemmende for nærmiljøet! Det tar tre parkeringsplasser og ødelegger helt særpreget i nærmiljøet. Vi som beboere føler det er altfor ekstremt og bærer veldig preg av sterk trang til markering fra MDG.»

Her er det altså satt opp containerliknende «sykkelbokser» for at noen skal kunne plassere sine sykler/lastesykler (også kjent som MDG-traktorer) inni dem.  Boksene bidrar til at det fjernes enda flere P-plasser i et område der det fra før er svært problematisk for folk å få parkert. Trolig kommer det enda flere slike bokser, i kjølvannet av  «pilotprosjektet».

Det er et poeng at bydel Sagene er en av MDGs solide bastioner i Oslo. Her kan man nok risikere å miste mye av sin oppslutning ved kommende valg, når velgerne har følt på kroppen hva denne politikken innebærer for lokalmiljøet.

Også en annen sentrumsnær bydel, nemlig Frogner , er spesielt hardt rammet av denne «sykkelkrigen», og lokalmiljøet har protestert svært kraftig mot det man opplever som overgrep fra et arrogant byråd.

Men selv i mer sentrumsfjerne bydeler som Grorud, Kalbakken osv. er nå sykkelfeltene etablert, til enorme kostander. Her virker de enda mer unødvendige og umotiverte, og ligger som rødmalte symboler på offentlig pengesløsing og uforstand.

Man kan lett få inntrykk av at syklingen i seg selv er sekundært, og at det er krigen mot bilen som er hovedmålet for den MDG-styrte miljø- og samferdselsetaten i Oslo. Her er det Lan M. Berg som fortsatt er ansvarlig byråd, til tross for de mange betente og svært kritikkverdige forhold hun har hatt ansvar for i sine år i denne stillingen.

Mange har imøtesett et alvorlig etterspill og avgang fra stillingen som byråd som en naturlig følge av disse til dels skandaløse forhold Berg er ansvarlig for. Det ville vært helt uunngåelig i alle andre sammenhenger i samfunnet enn politikken. Disse sakene hviler blytungt både på Lan Berg og på resten av det rødgrønne byrådet. Inntrykket av grunnleggende inkompetanse og dyp arroganse overfor velgerne er er til å ta og føle på.

Men Lan Berg klamrer seg til sin stilling fortsatt. Hun er langt fra blitt mer ydmyk i sin fremferd overfor en befolkning der hun kun har minimal støtte. I en nylig offentliggjort Oslo-måling er oppslutningen om MDG så å si halvert siden kommunevalget i 2019, og ligger på drøye 7 prosent.

Det er et signal om at Oslos befolkning nå er grundig lei av den politikken MDG fører i byen.

I mellomtiden har Lan Berg kunngjort at hun ønsker å velges inn på Stortinget neste høst. Der vil hun kunne få en enda større arena for å utøve sitt politiske håndverk.

(Saken er oppdatert kl.13.08).

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.