Oslos byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) løser ut den første bysykkelen for sesongen på Oslo S ved Østbanehallen den 4. april 2016. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.

Ved kommunevalget i 2015 fikk MDG (Miljøpartiet de grønne) 5,4 % oppslutning i Oslo. Dette ga dem en plass i det rødgrønne byrådet, sammen med Arbeiderpartiet og SV. Gjennom noen runder med politisk hestehandel fikk MDG blant annet samferdselsbyråden i Oslo, Lan M. N. Berg. Denne posisjonen har partiet brukt til å presse frem til dels svært drastiske endringer i byens infrastruktur. Ikke minst er det gjennomført fjerning av et stort antall parkeringsplasser over hele byen, og i stedet er det anlagt røde, asfalterte sykkelfelt. En endring knapt noen har bedt om.

Fasit: En kostbar fiasko fra A til Å

Det har vist seg at disse kostbare sykkelfeltene i all hovedsak ligger tomme, hele døgnet, hele året. Målinger forteller at sykkelbruken i Oslo er så å si upåvirket av disse milliardinvesteringene. Det har ikke hjulpet at kommunen har brent av ytterligere store beløp på tiltak som skandaleprosjektet med sykkelgarasje ved Oslo Sentralstasjon.

Sykkelhotel ved Oslo S – foto: Oslo kommune

Hele Lan Bergs nærmest fanatiske sykkelsatsing kan ikke beskrives som annet enn en total fiasko – med en prislapp på milliarder av kroner. Dessverre er det ikke sine egne penger hun har sløst bort.

En presse som har kapitulert

I et land og en by der pressen gjorde jobben sin, ville de ansvarlige for en slik useriøs bruk av fellesskapets penger blitt stilt til ansvar. Samferdselsbyråd Lan Berg og hennes overordnede, byrådsleder Raymond Johansen, ville vært nødt til å svare for sin bruk av fellesskapets penger på mislykkede tiltak som er igangsatt uten dokumentasjon.

Vi snakker om enorme beløp som i stedet kunne vært brukt på viktige og til dels forsømte formål innen helse, skole, vedlikehold, eldreomsorg, rusomsorg osv. Det grenser til en økonomisk uaktsomhet som antagelig burde vært gransket av riksrevisjonen.

Tragisk nok ser det ut til at et flertall av journalistene sympatiserer så sterkt med de rødgrønne at de lukker øynene for dette. Man kan jo spørre seg, hvor er osloavisen Aftenposten i denne forbindelse? Ville det ikke vært en selvfølge at denne ressurssterke redaksjonen tok for seg en så uansvarlig bruk av midler som tilhører fellesskapet?

Lokalmiljøer raser

Men om de store mediene synes såre tilfreds med denne skandalen, begynner folk rundt omkring i byens lokalmiljøer å få mer enn nok. Det rases blant annet i sosiale medier. For hva skjer med Oslo? Er ikke myndighetenes jobb å gjøre hverdagen bedre og enklere for folk, ikke å forverre den?

I lokalavisen Vårt Oslo ropes det om hjelp fra beboere i bydel Frogner som føler seg overkjørt av et arrogant byråd.

Hele 13 av 15 representanter i bydelsutvalget stemte imot prosjektet. Men i MDG bryr man seg ikke om hva folk i lokalmiljøet mener. Til tross for massiv motstand skal det lages sykkelfelt i en gate der det ikke er påvist noe behov for dette overhodet. Tiltaket vil frata hundrevis av beboere deres eneste parkeringsmuligheter. I tillegg vil hager og verdifull by-vegetasjon raseres.

I avisen Vårt Oslo beskrives møtet i bydelsutvalget slik:

…de to MDG-medlemmene hadde viktigere ting å drive med på hver sin mobil og PC. De kunne ikke bry seg mindre om følelsesladde innlegg på bydelsmøtet fra fortvilte småbarnsmødre, eldre som må ha bil for å klare seg i hverdagen og næringsdrivende.

Situasjonen er ikke bedre i en annen bydel i Oslo, nemlig Sagene. Her har MDG trumfet gjennom det ene sykkelfeltet etter det andre, som nærmest ligger ubrukt. Det har vist seg at det ikke finnes behov for dem. Noe Lan Berg og hennes åpenbart ikke særlig kompetente etat ikke tok seg bryet med å sjekke på forhånd.

Dette har ført til fjerning av hundrevis av p-plasser, i et område som fra før har stor knapphet på slike plasser. Da det ble kjent at det også i den viktige Treschows gate skal fjernes p-plasser og legges sykkelfelt på begge sider, rant begeret over for mange. I et fortvilet brev til kommunen fra et stort sameie i strøket, skrives det blant annet:

Hvor skal alle vi, flere hundretalls beboere, parkere når Treschows gate mister sitt parkeringstilbud?

I praksis motarbeides nå osloborgernes mulighet til å eie bil. Det innskrenker muligheten til å leve normale liv og skjøtte normale forpliktelser.

Dette er bare noen av de røster som hever seg mot det man opplever som maktmisbruk og vanstyre fra de rødgrønne i Oslo Rådhus. Tidligere har innsigelser fra bydeler som bl.a. Kaldbakken, Bislett m.fl. blitt ignorert av bedreviterne i «Europas miljøhovedstad». De skal redde verden, ikke sant?

Det burde være tankevekkende for ledelsen i MDG at nettopp en bydel som Sagene har vært en av partiets bastioner i Oslo. Kanskje kan dette være en lærepenge for de velgere på Sagene som bidro til å gi MDG makt i 2015? Det er nytt valg nå til høsten.

Et parti uten demokratisk ansvar

MDG fremstår med en nokså usmakelig arroganse, til tross for at man representerer et lite mindretall av velgerne. De har åpenbart misforstått grunnleggende prinsipper ved et demokrati. Det vi ser demonstrert av MDG (og det øvrige byrådet i Oslo), er en type hensynsløs, overkjørende politiker-holdning som undergraver folks tillit til demokratiet. Fremveksten av protestpartiet FMB kan ses i sammenheng med det.

De holdninger og adferd MDG står for, skaper økt avstand mellom politikere og velgere. Politikerforakten vokser.

Men det kan jo bli noen fine sykkelfelter og utemøbler av det.

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!