Den utenlandske tiggerplagen ser ut til å bli en føljetong også dette sommerhalvåret, og det er da heller ikke til å unngå, tatt i betraktning at Norge, i motsetning til flere andre land, ikke har enkle rettslige virkemidler til å hanskes med problemet. For øvrig har vi heller ikke ressurser til å bruke de rettslige virkemidlene som ikke er enkle.

Mens Frankrike f.eks. har flere forbehold i sin nasjonale implementasjon av EU-direktivet om fri bevegelse, har ikke Norge noe lignende.

Klassekampen skriver at Danmark har langt færre tiggere enn Norge fordi tigging der til lands er forbudt, og man har adgang til å utvise utlendinger som tigger. Københavns stedfortredende politidirektør Mogens Kjærgaard Møller mener ordningen fungerer godt.

Møller vil vokte seg for å komme med anbefalinger til sine norske naboer, men forteller gjerne om sine erfaringer med å håndheve forbudet.

– Vi har hatt nytte av det. Vi har muligheten til å straffe og sende ut folk som tigger. Det er et instrument som vi benytter oss av, sier han.

– Hva gjør politiet når de møter på tiggere på gaten?

– Vi går bort og sier at de ikke kan tigge her. Ofte er det folk fra Øst-Europa som ikke snakker engelsk, og da er det begrenset hvor mye ressurser i form av tolk og politifolk vi kan bruke på det. Oppriktig talt er det begrenset hvilke muligheter vi har. Men finner vi den samme personen igjen og igjen, kan vi ta det til utlendingsmyndighetene og få dem utvist fra Danmark.

– Gir dere bøter til tiggere?

– Vi har noen eksempler på tiggere som tjener veldig mye, opp mot 2000 euro i uka. Men gjennomgående tjener tiggerne så lite ar det ikke gir noen mening å gi bøter. Du kan godt si at vi flytter rundt på et problem. Til slutt sier vi at dette orker vi ikke mer, og på et tidspunkt blir de vist ut av landet.

Vanskeligere er det ikke. I Norge skal man derimot orke til evig tid. Og er man det rikeste landet i verdensdelen med den minst restriktive lovgivningen på området, gir resultatet seg selv. Jungeltelegrafen ordner det.

 

Danmark utviser tiggere