Varaordfører i Oslo, Libe Rieber-Mohn, har lagt frem forslag i byrådet om at tiggere som kommer til Oslo, skal la seg registrere. Politiet har foreslått forbud mot overnatting ute i tettbygde strøk. Begge forslag kommer opp i byrådet i februar.

Politiet har gjort det klart at de ikke greier en sommer til med full frihet for tiggerne. De skaper for store problemer og sjenanse og binder opp store ressurser.

Rieber-Mohn er enig i at problemet har vokst seg så stort at det ikke er til å leve med.

Omfanget av utenlandske tiggere har eksplodert. Det kan ikke fortsette. Vi er nødt til å gjøre noe for å regulere antallet og avhjelpe situasjonen. Meldeplikt til politiet er ett virkemiddel, sier Libe Rieber-Mohn til Dagsavisen som begrunnelse for at hun foreslår meldeplikt for tiggere på linje med andre som samler inn penger eller spiller musikk på gata.

Det er opp til Stortinget å eventuelt forby tigging. Rieber-Mohn viser til at Arbeiderpartiet på Stortinget har stemt imot dette og at Oslo Arbeiderparti ønsker å regulere tigging, ikke kriminalisere det.

– Vi foreslår også å gi politiet hjemmel til å forby tigging i enkelte områder hvor organisert tigging og eventuelt kriminell virksomhet foregår. Vi eier og bruker fellesrommene i byen sammen. Vi må også tenke på barnehager som tilgrises og unger som ikke tør å bruke parker, sier Rieber-Mohn.

Men hvordan skulle en slik plikt håndheves? Det har ikke Rieber-Mohn noen klare svar på.

Rieber-Mohn sier hun ikke vil bruke straff for å håndheve meldeplikten.

– Hva skulle politiet for eksempel gjort med kvinnen som sitter her på Karl Johan og tigger hvis hun ikke hadde registrert seg hos politiet?

– Oppfordre henne til å registrere seg. Straff er sløsing og ikke et riktig virkemiddel for mennesker som tigger fordi de er i nød.

Rieber-Mohns forslag virker dermed å være nok et vri-hendene-og-åkke-seg-forslag.

På den annen side driver Kirkens Bymisjon ved generalsekretær Sturla Stålsett et aktivt defensorat for tiggerne.

– Jeg stiller spørsmål ved etikken i å begrense en bestemt gruppe fra å drive en bestemt virksomhet – som å tigge og overnatte ute. Å lage lover og vedtekter rettet mot en bestemt gruppe er diskriminering og ulovlig. Er det sånn vi skal forholde oss til vanskeligstilte mennesker? Deres situasjon må møtes med sosiale hjelpetiltak, ikke kriminalisering, sier Stålsett.

Stålsett kommenterer ikke de belastninger byens innbyggere og boområdene må tåle pga tiggingen. Han synes heller ikke bekymret for omdømmetapet for Bymisjonen ved et så ensidig engasjement.

http://www.dagsavisen.no/samfunn/vil-innfore-meldeplikt-for-tiggere/