Nytt

Regjeringen vil bekjempe den tiltagende tiggerturismen med meldeplikt for tilreisende tiggere – og ti millioner kroner til humanitære akuttiltak som dusj- og toalettfasiliteter for samme. Det skal også bli enklere å utvise EØS-borgere fra Norge, og regjeringen har satt av 52 millioner kroner til flere returer av personer uten lovlig opphold, rask saksbehandling og bedre IKT-løsninger i utlendingsforvaltningen.

Faremo skriver at hun forstår folks uro for utviklingen og at vi derfor trenger tiltak for å begrense tiggingen.

– Men tiggerforbud er likevel ikke veien å gå, slår Faremo fast.

I VG fremhever justis- og beredskapsminister Grete Faremo Bergen som et eksempel på at meldepliktsordningen er vellykket og begrenser tiggingen, til tross for at Klassekampen i mars meldte at antallet tiggere i Bergen nær har fordoblet seg siden 2012, samtidig som de er blitt mer aktive og oppsøkende:

Bergen: Tallet på tiggere i Bergen sentrum er omtrent doblet i februar-mars i år, sammenliknet med gjennomsnittet for 2012. I fjor varierte det mellom fem og ti-tolv. Nå er det daglig bortimot 20 å se i sentrum.

– Dei har også blitt mer aktive, og mer oppsøkende overfor folk som står i handlekøer og busskøer, seier Olav Valland ved Bergen sentrum politistasjon. Han tør ikke anslå hvor mange som vil komme i vår og sommer.

Faremo hevder også at forbud mot tigging ikke virker:

– Hadde det virket å forby tigging, hadde vi gjort det. Men det er ikke så enkelt.

Man har tydeligvis ikke tatt seg bryet med å se til Danmark, som har langt færre tilreisende tiggere enn Norge nettopp på grunn av et slikt forbud.

Faremo opplyser videre at Stoltenberg-regjeringen foreslår å bevilge ti millioner kroner til en tilskuddsordning der «berørte kommunner og aktuelle organisasjoner» kan søke om penger til akuttiltak, som særlig dusj- og toalettfasiliteter, for tilreisende tiggere.

Det opplyses imidlertid ikke hvorvidt den tvilsomme romfolkorganisasjonen Folk er Folk ved aktivist Bjønnulv Evenrud – her avbildet i 2011 under en demonstrasjon i regi av bedrageridømte SOS Rasisme/Tjen Folket, som er begjært konkurs som følge av massivt medlemsjuks for å tilegne seg offentlige midler – er blant de aktuelle organisasjonene som i så fall kan søke om statlige midler gjennom regjeringens tiltakspakke.

ABC Nyheter: Faremo: Vi må tåle å se tiggere i gatene