Nytt

Det mest påfallende med å ferdes i Oslo sommeren 2012 er alle advarslene mot lommetyver. Hovedstaden er nå en by hvor man bør holde godt fast i verdisakene. Det går mot ny rekord i lommetyverier i år, og politiet sier at vi vil oppleve mer av dette. Åpne grenser gjør hovedstaden utrygg.

I fjor ble det satt rekord med 14.962 anmeldte lommetyverier i Oslo. Det var en økning på 45 prosent fra året før.
Men i år står fjorårets rekord for fall. De ferskeste tallene fra politiet viser at det allerede ved utgangen av april var anmeldt 5.903 lommetyverier i Oslo, en økning på 35 prosent i forhold til antallet på samme tid i fjor.

Fortsetter trenden ut året, vil antallet anmeldte lommetyverier i hovedstaden passere 20.000 i år – en dobling i løpet av en periode på bare to år.

Politiet setter økningen i sammenheng med at flere omreisende vinningskriminelle kommer til landet. I løpet av den siste uka har politiet tatt 12 lommetyver, alle rumenere, ifølge stasjonssjef Hansen.

—————————–

– Det er som en flodbølge som kommer. Et så rikt land som oss vil bare oppleve mer av dette, skyter politimester i Oslo, Anstein Gjengedal inn.

Oslopolitiet har satt ned en spesialgruppe for å jobbe med lommetyveri.

– Men det vil ta noe tid før vi ser resultater, sier Hansen.

Politiet ønsker forbud mot tigging, mens justisministeren mener et forbud er et brudd på norsk sosialpolitisk tradisjon.

Det store spørsmålet må være om folkets trygghet skal ofres på en sosialpolitisk tradisjon. Utenlandske tiggere bedriver dessverre annen kriminalitet.

Politiet mener at et tiggerforbud ville gi et positivt utslag også på kriminalitetsstatistikken. Men noe forbud er det ikke stortingsflertall for.

– Men vi bøtelegger stadig for agressiv tigging, sier Hansen.

– Betales de bøtene?

– Det er også et problem, sier Hansen.

Justisministeren sier nei til et tiggerforbud.

– Tigging er lov. Det lovverket vi har er et godt grunnlag for politiet å jobbe ut i fra, sier justisminister Grete Faremo til Dagbladet.

Hun mener et forbud ville være et brudd med norsk sosialpolitisk tradisjon.

http://ipad.dagbladet.no/2012/06/30/nyheter/innenriks/politi/kriminalitet/justisministeren/22352017/