Flere rumenere enn nordmenn er pågrepet eller anmeldt for grovt tyveri i Oslo i år, og samme overvekt finnes på landsbasis. Mange av rumenere er romfolk og tiggere.

Politioverbetjent Geir Ellefsen er usedvanlig åpenhjertig i et intervju med VG. Det er snakk om organisert og systematisk vinningskriminalitet. Ellefsen advarer politikerne: Hvis politikerne overlater problemene til politiet vil de vokse og kan bli uhåndterbare.

181 rumenere er anmeldt eller mistenkt for grove tyverier fra bolig, bil og person, i hovedstaden hittil i år, mot 136 nordmenn.

– Basert på vår kunnskap, er mange av de pågrepne romfolk. Det ser vi blant annet på navn og hvor i Romania de er fra og ikke minst det de selv opplyser i politiavhør og i retten, sier politioverbetjent Geir Ellefsen ved etterretning og vinningsavsnittet i Oslo.

Avsnittet ble opprettet sommeren 2009, for kun å jobbe mot utenlandske mobile vinningskriminelle. Resultat av denne satsingen er en nedgang på over 70 prosent når det gjelder boliginnbrudd i Oslo siden oppstarten i 2009.

I samme tidsrom er antall pågrepne rumenere for vinningskriminalitet økt stort. I første halvår i år utgjør rumenere mer enn det dobbelte av de fire neste landene på list

..

Også på landsbasis topper rumenere statistikken, ifølge politiet.

– Rumenske vinningskriminelle er i hovedsak et byproblem, og ofte er det nok snakk om romfolk, sier Trond Hageland, politibetjent i Grenseløs, et politisamarbeid på tvers av flere politidistrikt for å ta mobile vinningskriminelle.

Ellefsen opplyser at de har flere eksempler på at noen romfolk starter med tigging, for så å begå vinningskriminalitet.

Dette kjennetegner utenlandske vinningskriminelle generelt:

** De bor sammen, familier og venner, og enkelte er eksperter på persontyveri, andre på boliginnbrudd eller butikktyveri.

** De begår ofte tyveriene i grupper på opptil fire personer.

** De er ikke organisert i juridisk forstand, med bakmenn, slik at de kan dømmes etter «mafiaparagrafen» § 60 a. Men tyveriene er nøye planlagt og ikke på impuls.

** Ellefsen bekrefter at både politiet i Oslo og at politiet andre steder i landet har pågrepet romfolk som selger bladet «Folk er Folk».

** Mange av dem kommer hit i fly til Rygge, Torp og Gardermoen, og tar leiebil videre.

I neste steg vet politiet at de ofte forhører seg med kriminelle landsmenn om hvilke strøk som er aktuelle. Tyvegodset oppbevarer de gjerne bare i bilene, for tyvene går etter små saker med store verdier. TV-er og sykler blir stående igjen.

..

– Jeg er ikke sikker på om norsk politi alene og på sikt, vil klare å demme opp for utviklingen, og jeg er heller ikke sikker på om de ansvarlige myndigheter i landet ser hvor alvorlig denne kriminalitetsutviklingen er. Norge er et attraktivt land for bandene.

..

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10118549