Rumenere topper kriminalitetsstatistikken i Oslo. Ingen andre nasjonaliteter er i nærheten av det omfanget av kriminalitet som rumenerne står bak. Tallene for 2012 er dystre. Har rumenerne et ufortjent dårlig rykte? De fire som ble tatt og dømt i september, er langt fra de eneste kriminelle med pass fra Romania. Politiet i Oslo har hittil […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.