Oslo politidistrikt må spare 65 millioner kroner, og politimester Anstein Gjengedal bekrefter at konsekvensen blir mindre synlig politi i Oslos gater. Politidistriktet i Oslo har rundt 2.600 ansatte, og fikk en budsjettøkning på 193 millioner kroner i år, en økning på 12 prosent fra året før, i 2010:

Politimesteren må kutte kraftig i lønnskostnadene for å få budsjettet til å gå opp. Det betyr færre politifolk. Noe tall på hvor mange ansatte det dreier seg om har han ikke.

– Det er en beklagelig situasjon vi har kommet i, men vi må holde det budsjettet vi har fått, sier Gjengedal.

Årsaken til at politidistriktet har kommet i denne situasjonen er en ekstraregning på grunn av en ny IKT-satsing i politiet.

I tillegg må Oslo-politiet i år kjøpe politihelikopteret som de til nå har leaset. Politifolk som slutter vil ikke bli erstattet, og de som går på midlertidige kontrakter går en usikker fremtid i møte.

Lønnskuttene vil også gå utover politiets Vold- og sedelighetsseksjon, som mister ti stillinger i 2010. I 2009 ble avdelingen, som blant annet etterforsker drap, styrket med 16 etterforskere.

Av 1.560 personran som ble begått i Norge i 2009 ble 501 – ett av tre ran på landsbasis – av dem begått i Grønland politistasjons krets, som dekker fra Storgata i vest til Gamlebyen i Oslo øst.

I meningsmåling for Dagbladet sier 77 prosent av befolkningen i Oslo og Akershus at de unngår deler av Oslo etter mørkets frambrudd. Hele 86 prosent av byens kvinner unngår områder i hovedstaden når det blir mørkt. 68 prosent av mennene unngår det samme. 83 prosent av unge mellom 18 og 24 år unngår deler av byen.

Det typiske ransofferet er en ung etniske norsk mann mellom 20 og 35 år. Den typiske raneren er en unge norsk mann med flerkulturell bakgrunn mellom 18 og 30 år. Ranene blir hovedsakelig begått mellom klokka 23.00 og 07.00 – og spesielt natt til lørdag og søndag – opplyser politiet.

På spørsmål om hvilke områder innbyggerne i Oslo opplever som mest utrygge, svarer flest «Grønland». Deretter følger området rundt Oslo S. Begge deler samsvarer med hvor flertallet av ranene i Norge blir begått. Politiet opplyser om at de mest belastede områdene i Oslo er nederst på Karl Johans gate mot Oslo S, området rundt Vaterlandsparken og nederst på Grünerløkka.

ABC Nyheter: Politiet i Oslo må spare

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂