Flere ran og større gjenger på Oslos vestkant i mai måned. Bilde: Google Maps

Den lille lokalavisen, Akersposten, har intervjuet avsnittsleder Johan Benitez ved Ungdomsavsnittet på Majorstuen politistasjon, etter flere ran og det politiet opplever som litt større gjenger. Intervjuet er gjengitt på Akersposten.no 2. juni i år.

Det har, ifølge Akersposten, vært flere ran og såkalt uheldige episoder blant unge den senere tiden i Oslo vest. En helg i slutten av mai ble også en åtte år gammel gutt ranet, og det har vært flere alvorlige rans- og voldshendelser i vår. Politiet på Majorstuen politistasjon har mottatt klager og spørsmål fra foreldre og publikum.

Men avsnittsleder Benitez kan berolige: «Nå syr vi sammen, og vi samarbeider i større grad enn før». Han kan også fortelle at politiet har økt grad av rettet innsats, og understreker at det er viktig å nå ut til publikum med informasjon om at politiet er på – og har kontroll.

Han bekrefter videre at det har vært en rekke ran, der «noen har vært omtalt i media, andre ikke, hvor både offer og gjerningsmann er under 15 år.» Det er særlig det store lyskrysset ved Majorstuen det skjer; ansamlinger av unge – og tilfeller både av ran, blind vold og til og med trusler med stikkvåpen.

Benitez uttrykker at politiet er bekymret for ofrene – og de barna som begår kriminalitet. Barnevernet er gjerne allerede inne i bildet når politiet melder en bekymringsmelding – til tross for dette er altså disse barna ute i gatene og raner eller slår ned andre barn og unge.

Ifølge Benitez så er det ikke politiets rolle å få de unge ranerne og slåsskjempene «ut av gata i den grad som det kanskje blir forventet». Det lengste de kan strekke seg er eventuelle oppholdsforbud, ellers er det barnevernstjenesten som må trå til. Han etterlyser tiltak mellom de tradisjonelle barnevernstiltiltakene og fengsel i intervjuet med Akersposten. Bentitez har også et håp om at det kan blåses liv i «nabokjerringa», slik at alle kan bidra inn og melde fra om de ser at et barn er utsatt for noe alvorlig.

Avsnittslederen går ikke nærmere inn på hvem disse ungdommene er, utover at «de kommer fra Oslo øst til Oslo vest.» Han påstår ellers at dette er ungdommer fra «forskjellige samfunnslag og plasser i samfunnet», noen fra øst og noen fra vest, men «som av en eller annen sammenheng har falt utenfor samfunnet». Han understreker at de har god kontroll på hvem disse unge er og hvor de kommer fra. I august starter for øvrig en rettssak der flere ungdommer er tiltalt for ran av unge på Oslo vest i fjor høst.

Alle de involverte skal være fra vest i Oslo, sier politiet. Og alle de syv har utenlandske navn, ser vi av rettspapirene. Å være fra Oslo vest er ikke lenger ensbetydende med å være nordmann. Flere av ransmennene har da også foreldre og verger med andre adresser i Oslo. Oslo kommune har forøvrig kjøpt opp mange leiligheter på Oslo vest de senere årene for å huse asylsøkere og sosialklienter. Den lange listen av vold-og ransofre til de syv «fra Oslo vest» har derimot alle norske navn.

Johan Benitez kan ellers berolige ofrenes foreldre om at politiet jobber for at ofrene skal få tilbake trygghetsfølelsen – et område det har vært lite fokusert på i Norge, da oppmerksomheten kan oppleves som i all hovedsak å være rettet mot den overgripende part, ifølge avsnittsleder Benitez.

Så da vet vi det. Unge som påfører barn og unge langvarige traumer etter ran og blind vold, kan spasere inn på t-banen kort tid etter og fortsette der de slapp. Barnevernet, over hele landet, har for lengst meldt tilbake at de er fullstendig overarbeidet og har knapt ressurser til å følge opp de aller mest alvorlige sakene.

Det er også verdt å merke seg at den økende utryggheten blant mange barn og unge i Oslo, er et tema som får forbausende lite oppmerksomhet i media. Et kort søk avdekker at intervjuet med avsnittsleder Benitez ikke har vært vist til i andre medier. NRK, TV2, Aftenposten og andre medier har, tross langt større ressurser enn lille Akersposten, i det hele tatt vært lite interessert i å følge opp de mange rans- og voldsepisodene som åpenbart har foregått på Oslos vestkant nå i vår. Det har også vært arrangert folkemøter om ran og vold mot unge både på Lambertseter og Kalbakken den siste måneden, kun dekket av Resett.

Ran og blind vold setter dype spor i barne- og ungdomssinn, for ikke å snakke om tryggheten i eget nærmiljø som blir borte. I tillegg kommer skamfølelsen; dette er jo fakta som helst bør tåkelegges for allmennheten. Hvor står vi om ti og tyve år med denne utviklingen?

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.