298.000 saker ble ferdig etterforsket i fjor. 179.000 av disse ble henlagt, det høyeste tallet på ti år. Og flere barn siktes for vold, ifølge SSB.

Politiet avsluttet etterforskningen for 6,6 prosent flere saker i 2023 enn året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Andelen uoppklarte lovbrudd økte med 12,3 prosent fra året før.

Rundt 119.000 saker regnes som oppklart, som tilsvarer 40 prosent. Det er betydelig lavere enn de to foregående årene, og den laveste andelen siden slutten av 90-tallet.

Politiet har oppklart rundt 25.000 færre narkotikalovbrudd i løpet av de siste ti årene. Antall uoppklarte bedragerier har økt med 8000. I fjor var det i alt 87.200 uoppklarte eiendomstyverier, som blant annet omfatter tyverier i boliger og fra privatpersoner, som er hele 41 prosent flere enn i 2021.

Flere tyverier anmeldt i fjor

Statistikken over anmeldelser viser at det har vært betydelig flere tyverier, bedragerier og skadeverk i 2023 enn i 2022.

Det er imidlertid ikke kun endringer i kriminalitetsbildet som har betydning for oppklaringsprosenten. Andelen oppklarte saker er færre innen de aller fleste lovbrudd de siste to årene, påpeker SSB.

46.200 lovbrudd endte i fjor med tiltale og avgjørelse i domstolene, og 39.600 lovbrudd resulterte i forelegg fra påtalemyndigheten. Samlet sett er det 4,2 prosent færre enn i 2022 og hele 35,8 prosent færre enn i 2016.

Økning blant barn og unge

4,7 prosent av alle oppklarte saker i 2023 er henlagt fordi gjerningspersonen var for ung til å kunne straffes.

4600 barn ble i 2023 siktet for lovbrudd begått før de fylte 15 år. Det er godt over dobbelt så mange sammenlignet med årene 2013–2016 – da færrest barn ble tatt for lovbrudd.

Dette er også mer enn i toppårene 2007–2009.

Nesten 27 prosent flere 13- og 14-åringer er tatt for eiendomstyverier i 2023 sammenlignet med året før, hovedsakelig mindre butikktyverier.

Flere barn siktes for vold

1135 barn i alderen 13–14 år er siktet for vold og mishandling – blant annet 646 for fysiske voldslovbrudd, 203 for trusler, 163 for hensynsløs atferd og 117 for ran og utpressing.

I løpet av den siste tiårsperioden har andelen 13-14-åringer som siktes for vold og mishandling, økt markant.

Dette har medført at alderstrinnene 13 og 14 år nå har de høyeste andelene av gjerningspersoner siktet for vold og mishandling.

Les også eldre sak:

Politiet bekymret: Vold utført av barn øker sterkt over hele Norge

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.