Stavanger politistasjon. Foto: Carina Johansen / NTB

Rogaland statsadvokatembete er bekymret for at for få saker om voldtekt oppklares. Det samme gjelder mishandling i nære relasjoner.

I Rogaland statsadvokatembete er det foretatt en inspeksjon av straffesaksbehandlingen i Sørvest politidistrikt. Det har ført til at varsellampene er satt på rødt.

«Oppklaringsprosenten for sakstypene voldtekt og mishandling i nære relasjoner er urovekkende lav, og viser fortsatt fallende tendens», meldes det fra Rogaland statsadvokatembete.

NTB melder om saken.

Det er alt annet enn imponerende tall for politiet som legges frem.

I løpet av årets åtte første måneder hadde politidistriktet kun oppklart omtrent 15 prosent av voldtektssakene, mot 30 prosent i fjor og mellom 21 og 23 prosent i perioden 2019–2021.

Kurven peker altså nedover. Slikt skaper økende utrygghet i befolkningen.

«Av 73 påtaleavgjorte saker, anses kun 11 som oppklarte. Dette er en meget uheldig utvikling i en sterkt prioritert sakstype, og statsadvokatene ser grunn til å uttrykke særlig bekymring.»

I årene mellom 2018 og 2022 lå oppklaringsprosenten for voldtekt på 21 til 24 prosent, mens landsgjennomsnittet var på mellom 28 og 34 prosent i samme periode.

I saker om mishandling i nære relasjoner har oppklaringsprosenten hittil i år vært på 18 prosent, som er det samme som i tilsvarende periode i fjor, men et kraftig fall fra de tre årene før. Statsadvokatene er også bekymret for dette.

Politiinspektør Kristin Nord-Varhaug, som er påtaleleder i Sørvest politidistrikt, sier til Aftenbladet , som omtalte rapporten først, at de ikke er fornøyd med den lave oppklaringsprosenten.

Men hun kommer ikke med konkrete tiltak for å løse problemene.

Samtidig som slike tall kommer på bordet, rapporteres det at politiet nedbemannes en rekke steder i landet. Flere hundre ferdigutdannede politistudenter står uten arbeid. Se sak under.

Regjeringens budsjett fører til kutt i politistillinger over hele landet

Ny bok fra Document: Bestill i dag!

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus her!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.