Riksadvokat Jørn Maurud. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Under halvparten av forbrytelsene politiet etterforsket ble oppklart i fjor. Riksadvokaten er bekymret og sier utviklingen må snus.

Bekymringen kommer fram i Riksadvokatens kommentarer til politiets straffesakstall for fjoråret. Der går det fram at av 315.471 lovbrudd som ble påtaleavgjort i fjor, var det bare 146.445 saker som ble ansett som oppklart.

Det innebærer en oppklaringsprosent på 49,4, en nedgang på 1,5 prosentpoeng fra året før. På fem år har oppklaringsprosenten falt med 3,9 prosentpoeng.

– Ikke minst er den negative utviklingen i oppklaringsprosenten utilfredsstillende, og det er til bekymring at den har kommet under 50 prosent. Oppklaringsprosenten må økes – ikke minst for viktige prioriterte sakskategorier, skriver assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther i brevet til Justis- og beredskapsdepartementet.

– Riksadvokaten ser det som viktig at den negative utviklingen de siste årene og årsakene til den kartlegges og vurderes nærmere, med sikte på tiltak for å snu utviklingen, skriver Sæther videre.

Riksadvokaten skriver at 2020 var et utfordrende år for politiet. Pandemien førte til at etterforskere, politiadvokater og annet personell i stor grad har måttet utføre jobben fra hjemmekontor.

 
Kjøp Ruud Koopmans bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.