I en liten notis i Hamar Arbeiderblad kan vi i dag lese om hvordan de fleste forbrytelser i Hedmark ikke blir oppklart. Den laveste oppklaringsprosenten har vinningsforbrytelser.

Innbruddsnettverket som ble nøstet opp da flere ble pågrepet etter en lang rekke innbruddstyverier på Hedmarken i sommer, hører med til sjeldenhetene. Oppklaringsprosenten på vinningskriminalitet i Hedmark politidistrikt i år og i fjor er bare 13 prosent. Uten DNA-spor eller mulighet for pågripelse i eller kort tid etter gjerningsøyeblikket står politiet nærmest maktesløse i jakten på forbryterne.

Den totale oppklaringsprosenten for alle forbrytelser i Hedmark er cirka 40 prosent.

Mange forbrytere synes neppe at lovens arm er spesielt lang.

 

Notisen er å lese i Hamar Arbeiderblad 31. oktober, side 8.