Tavle

Fylkesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen er fornøyd med den høye bosettingen av flyktninger. Utfordringene, det vi før kalte problemer, er en ressurs.

– Flyktningestrømmen blir en stor utfordring for kommunesektoren i tida som kommer. Den gir noen utfordringer, men vi må huske på at de som kommer blir en varig ressurs i bygda, med godt integreringsarbeid, sier fylkesmann Sigbjørn Olsen.

Artikkelen kan leses i Hamar Arbeiderblad lørdag 5.desember.