Nytt

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen tror ikke på Christine Meyers satsing på internasjonal forskning. (foto: Bård Gudim / Norsk olje og gass)

SSB-direktør Christine Meyer vil satse på internasjonal publisering. Det burde ikke være viktig for byrået, mener tidligere finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Meyer har fått mye pepper for omorganiseringen hun har satt i gang i byrået. Endringene er satt på vent etter oppvaskmøtet med finansminister Siv Jensen forrige mandag.

Da han var finansminister hadde Karl Eirik Schjøtt-Pedersen overordnet ansvar for SSB. Han synes ikke internasjonal publisering er viktig for byrået, skriver VG.

– SSB skal være et grunnlag for sentrale politiske beslutninger, og følge opp det nære samarbeidet med partene i arbeidslivet. Jeg er ikke veldig opptatt av at SSB har mange internasjonale publikasjoner, sier han.

Han mener byrået har gjort jobben sin på en god måte.

– Tradisjonelt sett har SSB utført sin rolle på en veldig god måte. SSB har vært og må også i fremtiden være en fundamental premissleverandør, ikke et organ som prioriterer internasjonale publikasjoner i forskningen, sier Schjøtt-Pedersen.

VG har spurt de tidligere finansministerne Per Kristian-Foss og Sigbjørn Johnsen, men de ville ikke kommentere saken på grunn av sine roller som henholdsvis riksrevisor og fylkesmann. Kristin Halvorsen hadde ikke mulighet.

Partner i Vista Analyse og professor i økonomi ved Universitetet i Torino, Steinar Strøm, mener det kan være fornuftig å gjøre noe endringer i hvordan SSB forsker, men tror omleggingen kan få uheldige konsekvenser.

– Hvis vi skal ta omleggingen på alvor, vil SSB ligner mer på et forskningsinstitutt eller en høyskole. Det spørs om det var meningen, sier han.

Han sier det er fint med forskning på høyt nivå i internasjonale tidsskrifter, men mener at «det kan gjøres andre steder», og tror en omlegging vil svekke grunnlaget politikerne og arbeidslivet benytter seg av.

 

VG: Tidligere finansminister skeptisk til SSB-satsing