Hamar Arbeiderblad skriver kort om årets tv-innsamling til Regnskogfondet. Hamars innbyggere ga betydelig mindre enn på mange år.

Innbyggerne i Hamar ga 274.574 kroner mindre til årets tv-innsamling. Totalt ble det gitt 520.359 kroner til Regnskogfondet. Ingeberg skolekrets ga mest pr.innbygger, 20,81 kroner. Rollsløkka krets ga minst, 14,43 kroner. Størst nedgang var det i Prestrud krets, fra 198.293 kroner i fjor til 120.501 kroner i år.

Godheten har sine begrensninger også på trauste Hedmarken.

Den lille notisen står på trykk på Hamar Arbeiderblads bakside 20. oktober.

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629