Kort

Hamar Arbeiderblad skriver kort om årets tv-innsamling til Regnskogfondet. Hamars innbyggere ga betydelig mindre enn på mange år.

Innbyggerne i Hamar ga 274.574 kroner mindre til årets tv-innsamling. Totalt ble det gitt 520.359 kroner til Regnskogfondet. Ingeberg skolekrets ga mest pr.innbygger, 20,81 kroner. Rollsløkka krets ga minst, 14,43 kroner. Størst nedgang var det i Prestrud krets, fra 198.293 kroner i fjor til 120.501 kroner i år.

Godheten har sine begrensninger også på trauste Hedmarken.

Den lille notisen står på trykk på Hamar Arbeiderblads bakside 20. oktober.