Kort

Kurder dømt til 45 dagers fengsel for å ha navet til seg 284.000 kroner fra Kurdistan. Hamar Arbeiderblad

Les også

Les også