Aftenposten skriver om de mange bilbrannene i Oslo. Det antas at mange er påtent, men oppklaringsprosenten er lav.

Aftenposten.no har flere ganger den siste tiden skrevet om bilbranner i Oslo. Bare i løpet av ni dager i oktober ble det registrert syv bilbranner forskjellige steder i byen. Politiet mistenker at fire av bilene ble påtent. Ingen av sakene er oppklart. Oppklaringsprosenten for påsatte bilbranner er i det hele tatt ikke mye å juble over:

I fjor mistenkte politiet at 22 bilbranner var påsatt. Antall oppklarte saker var null. Så langt i år (pr. 10. oktober) mistenker politiet at 20 biler er blitt påtent. Ingen av disse sakene er heller oppklart.

Politiet sier det er forskjellige typer påsatte bilbranner. Biler brenner svært godt og er vanskelig å etterforske, men politiet har mistanker mot forskjellige miljøer. Dette forteller noe om bl.a ungdomsmiljøet enkelte steder i Oslo.

Dahl sier det er forskjellige typer påsatte bilbranner. I noen av sakene dreier det seg om rent skadeverk mot annen persons eiendom. Det kan for eksempel være ungdomsgjenger som tenner på en bil. I andre tilfeller mistenker politiet forsikringssvindel. Biler blir også satt fyr på for å skjule kriminelle handlinger, som ran og narkotikaforbrytelser, sier Dahl.

Antall biler som brenner er høyere enn antall påtente. Brannene sprer raskt mellom parkerte biler.

Antall bilbranner i Oslo er stabilt fra år til år, ifølge politiet. Hvert år brenner det i 100-120 biler i Oslo. Politiet anslår at 20-30 av disse er påsatt.

– Hva med de som ikke er påsatt? En bil begynner ikke å brenne uten videre?

– I mange av de bilbrannene er årsaken teknisk eller mekanisk. Det skjer gjerne på dagtid under kjøring eller der sjåføren nettopp har kjørt. Det er branner som brukeren vanligvis ikke kan lastes for, sier Dahl.

Når en bil brenner skjer det ofte skader på biler som står ved siden av. 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/42-biler-trolig-ptent—ingen-saker-oppklart–6705116.html

Iløpet av 2011 er det tydelig for flere i Groruddalen, og ellers i Oslo øst, at bilbranner er mer vanlig enn før. Statistikk å forholde seg til har man ikke, men listen over bilbranner er lang og det er vanskelig å erindre at det var slik for ti år siden.  TV2 kan bekrefte at det er en overvekt av branner på Oslo øst. Hvorfor?

Bilbrannene har skjedd over hele byen med en viss overvekt sentralt på Oslo øst

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/krim/to-biler-brant-i-oslo-3644014.html

 

Bilbranner i Oslo øst som er kommentert på Document. Hver link omtaler flere parkerte biler som har stått i brann.

https://www.document.no/2011/11/bilbranner-i-oslos-hostmorke/

https://www.document.no/2011/10/bilbrannene-avtar-ikke-i-oslo/

https://www.document.no/2011/10/eksplosjon-og-kraftige-bilbranner-i-oslo/

https://www.document.no/2011/08/tre-bilbranner-pa-boler-i-oslo/

https://www.document.no/2011/06/bilbranner-i-s%c3%b8ndre-nordstrand/

https://www.document.no/2011/05/flere-biler-i-lys-lue-i-groruddalen/

https://www.document.no/2011/04/bilbranner-pa-haugenstua-i-groruddalen/

https://www.document.no/2011/02/bilbranner-begynner-a-bli-vanlig-i-oslo/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂