Det går mot rekordår når det gjelder antall bilbranner i Norge. I Oslo er det registrert et ti-talls parkerte biler som er påtent de siste årene. Ofte brenner flere biler opp samtidig pga kraftig varmeutvikling. Bilbranner er et kjent fenomen fra flere europeiske byer, spesielt i multikulturelle byer som f.eks Malmø er bilbranner ikke helt uvanlig. Finansnæringens Fellesorganisasjon skylder på forsikringssvindlere. De peker på at en del av bilbrannene skjer på avsidesliggende steder. I Oslo brenner bilene på store parkeringsplasser i boligområder, og på parkeringer inne i byen.

Siden 2001 har antall bilbranner økt med 13,8 prosent. Økningen siden bunnåret 2005 er på 38,4 prosent.

– Over tid er det en relativt klart økning, og vi tror noe kan skyldes økt forsikringssvindel, sier Osland.

– Hvorfor tror dere det?

– Vi ser jo at det er en del forsikringssvindel knyttet til bil. Områdene der det avsløres mest svindel er bil og livsforsikringsordninger. Bilbrann er et område det er relativt lite avslørt svindel på, men mørketallene er store innenfor forsikringssvindel. En del av bilbrannene skjer på ganske avsidesliggende steder, og det er ikke så mange parkerte biler som begynner å brenne uten videre, sier han.

Det er et bilde til teksten. Teksten under bildet viser at biler brenner sentralt i Oslo.

En bil brant på en parkeringsplass i Oslo i oktober. Politiet uttalte at bilen trolig var påtent, men har ikke sagt noe om forsikringssvindel

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Stadig-flere-biler-brenner-6708984.html