Nytt

I løpet av årets første ti måneder har 82 prosent av bilbrannene i Oslo funnet sted på østkanten.  Av 94 bilbranner fant 77 sted i bydelene Manglerud, Stovner og Grønland.

38 bilbranner er påsatt, 26 skyldes tekniske årsaker og hele 30 skyldes ukjent brannårsak. Politiet har ingen klar formening om forskjellen mellom øst og vest.

Tekniske årsaker eller påtent, hva er mest sannsynlig? Kanskje en idé å sjekke hvordan det står til i multikulturelle områder i våre naboland og Europa forøvrig.

I årets ti første måneder har det vært 94 bilbranner i Oslo, hele 77 av dem har skjedd i politikretsene Manglerud, Stovner og Grønland.

38 av bilbrannene er påsatt, 26 har teknisk årsak og 30 har ukjent brannårsak, skriver DittOslo.

Politiet har ingen klar formening om årsaken til forskjellen mellom øst og vest.

– Personer som ønsker å begå kriminalitet vurdere ofte oppdagelsesrisikoen, det tror jeg gjelder for bilbranner også, sier leder i Oslopolitiets branngruppe Terje Bechmann Dahl.

Ifølge politiet er det mange årsaker til påsatte bilbranner. Erfaringen viser at det kan være forsikringssvindel, det kan være personer som tenner på for å skjule spor etter andre kriminelle forhold eller som en hevnaksjon. Det kan også være
personer med personlighetsforstyrrelser som står bak.

Bilbrannene i Norge har økt med 78 prosent siden 2004.

 Ser man antallet bilbranner i et litt lengre perspektiv har det fra 2004 til 2011 vært en økning i antallet meldte branner på 78 prosent her i landet.

 

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.8405537