Torsdag kveld brant det i flere biler i Oslo sentrum, samt i en av de østlige drabantbyene . Det antas at flere av brannene er påsatt. Mange påsatte bilbranner torsdag Senest torsdag kveld ble en rekke biler satt i brann på ulike steder i Oslo sentrum. – Minst fire av bilbrannene er trolig påsatt,sa Gro […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.