Politiet i Ålesund henlegger fem voldtektsanmeldelser som intet straffbart forhold. I to av de angivelige voldtektssakene har kvinnene innrømmet å ha gitt falsk forklaring.

– Etterforskingen viser at politiet med sikkerhet kan si at det ikke fant sted noe overfall, voldtekt eller voldtektsforsøk i denne saken. Den er i dag henlagt som intet straffbart forhold, sier politiadvokat Unni Moen Vikebakk.

Har oppklart fire andre

Ifølge politiet viser det seg at også ved fire andre voldtekts- og overfallsaker som var meldt i år, er det ikke avdekket noe straffbart forhold.

I to av overfallssakene har kvinnen som meldte det, innrømmet å ha avgitt falsk forklaring.

Politiet understreker at sakene har kostet mye tid og krefter for dem. Det har vært svært viktig for politiet å få en løsningen på sakene. Karakteren på dem, og omtalen de har fått i media, har skapt stor utrygghet i befolkningen.

– Det at vi nå har fått en løsning på disse sakene, håper vi vil medføre at publikum igjen vil oppleve Ålesud som en trygg by, sier politistasjonssjef Endre Flatvad.

Årets anmeldelser hadde mange likhetstrekk med tre saker fra mai 2009. Da ble tre kvinner overfalt av det som trolig er samme gjerningsmann i Ålesund. Disse sakene er fortsatt under etterforskning.

NRK: Bløffet om voldtekt