Mellom 8000 og 16 000 personer blir hvert år voldtatt eller forsøkt voldtatt i Norge. 90 prosent blir ikke anmeldt, og 8 av 10 anmeldte saker blir henlagt. De oppsiktsvekkende tallene kommer frem i innstillingen fra det regjeringsoppnevnte Voldtektsutvalget.

Utvalget har lagt til grunn at 0,5 til 1 prosent av alle norske kvinner har blitt utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk.

– Tallet baserer seg på en omfattende gjennomgang av norske undersøkelser som har kartlagt omfanget av voldtekt og voldtektsforsøk, sier Rita Sletner (V) som er leder for Voldtektsutvalget.

Overrasket

Hun forteller at utvalget opprinnelig kom frem til et tall som var enda høyere.

– Men vi valgte å moderere oss slik at vi har et konservativt estimat som utgangspunkt. Virkeligheten kan være mye verre, sier Sletner.

Justisminister Knut Storberget er overrasket over tallet.

– Voldtekt er et av de groveste overgrepene som et menneske kan bli utsatt for. Tallet viser et stort sprik med tanke på at det ble levert 974 voldtektsanmeldelser i 2006, sier Storberget.

Siden høsten 2006 har voldtektsutvalget blant annet undersøkt hva som er årsaker til at 90 prosent av alle voldtekter ikke blir anmeldt.

– Det er her den største utfordringen ligger. Vi vet at det særlig er store mørketall når det gjelder overgrep i nære relasjoner. Mange lar være å anmelde fordi de er redde for å oppleve møtet med politi og rettsapparat som et nytt overgrep, sier Storberget.

Sletner sier at en del ikke føler seg som «verdige» ofre, fordi de har vært ruset eller prostituerte. Voldtektsutvalgets utredning peker også på at 8 av 10 anmeldelser blir henlagt.

Justisministeren mener at voldtektssaker er et nedprioritert satsningsområde hos politiet:

– Jeg betegner voldtekt som et «nestendrap». Da er det helt bakvendt at mange i politiet mener det ikke er noen prestisje å jobbe med slike saker. Vi må gjøre noe med statusen til voldtektssakene. Dette er alvorlig kriminalitet, sier Storberget.

Under 1 prosent av overgriperne blir domfelt.

VG: Nye sjokktall om voldtekter: 8000-16000 blir ofre hvert år