Anmeldte voldtekter øker med 16 prosent i Sverige i år, men stadig flere voldtektssaker henlegges, skriver Svenska Dagbladet.

Anmeldelser om voldtekt og voldtektsforsøk har økt med 16 prosent hittil i år, til 2.224 anmeldelser per 31. mai, skriver Svenska Dagbladet (SvD).

Flera poliskällor berättar för SvD att ett nedlagt ärende är lika mycket värt som ett ärende som utreds klart och skickas till åklagare. Poliserna berättar att komplicerade ärenden, som tar längre tid att utreda, därför läggs på hög för att snabbt förbättra siffrorna fram till halvårsskiftet.

Problematisk, ifølge Brottsförebyggande rådet:

– Ju längre man väntar med att utreda ett brott, desto svårare är det. Det finns studier som visar att det är enklare att klara upp brott om man inte väntar, säger Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd på Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Hver dag henlegger svensk politi 13 voldtektssaker; voldtektsforsøk og fullbyrdede voldtekter, ifølge tall SvD har innhentet fra Polismyndigheten.

I år har 1.886 saker blitt henlagt. På samme tid i fjor var tallet 1.601.

31.mai hadde svensk politi 1.701 åpne voldtektssaker – 22 prosent flere enn året før.

En politiansatt i et lokalpolitiområde i Sør-Sverige forteller at etterforskning av voldtekt nedprioriteres:

– Vi har fler än 80 våldtäktsärenden som ingen ens har hunnit titta på. I stället utreder vi personer som har kört mot rött eller kraschat in i en stolpe, berättar poliskällan som arbetar med utredningar.

Hverken rikspolischef Dan Eliasson eller innenriksminister Anders Ygeman har vært tilgjengelige for kommentar.

 

Svenska Dagbladet: Polisens facit: 13 nedlagda våldtäktsärenden – per dag