80% av voldtekter henlegges i Oslo. 404 saker ble henlagt på grunn av bevisets stilling (f.eks festrelaterte voldtekter) eller ukjent gjerningsmann (58%). I syv av ti tilfeller er det ukjent gjerningsmann i festrelaterte voldtekter. Tallene er fra 2011 og 2012.

Vi frisker opp hukommelsen med politiets egen rapport: Voldtekt i den globale byen i 2011. Se også rapporten fra 2012. Denne siste rapporten ble langt mer politisk korrekt i det den forandret landsbakgrunn til «en kombinasjon av fødeland og statsborgerskap» og dermed kunne kategorisere overgriperene som «nord-europeisk» eller «ikke nord-europeisk». Mange fler ble «nordmenn» i forhold til rapporten fra året før.

Gjerningsmannens (forskjellige, unike personer) land/kontinentbakgrunn (2011-rapporten):

729x

Fra 2012-rapporten:

voldtekt 2012

Den store forskjellen i gjerningsmennenes landsbakgrunn fra 2011 til 2012 er  påfallende. I 2012 ser det ut til at voldtekter har blitt et «nord-europeisk» problem.

Kripos har også byttet ut ordet gjerningsmann med gjerningsperson. En helt grei beslutning, men neppe tilfeldig.

Landsbakgrunn og etnisitet ble fullstendig utelatt i raporten for 2013: Voldtektssituasjonen 2013. Her skrives det om gjerningsmennene:

I voldtektssaker som er registrert i 2013 og rapportert til Kripos (810), er det registrert 604 gjerningspersoner i saker som er egnet til å kategorisere. I det følgende skal vi se nærmere på disse 604. Variablene vi vil se på, er kjønn og alder, rus og vold.

Rapporten fra 2011 burde ha gitt et pekepinn om at den viktige variablen (etnisk- og/eller innvandrerbakgrunn) burde ha vært med, i tillegg til kjønn (!), alder, rus og vold.

Nå er det istedet blitt fokus på festrelaterte voldtekter og voldtekter i nære relasjoner. Det er mye lettere å ta tak i, må vite. Da kan man bedrive holdningskampanjer, forebyggende arbeid og andre tiltak som ikke har den minste effekt på voldtektsstatistikken. Nettopp slike tiltak som regjeringens handlingsplan 2012-2014 bugner over av.

Vi ser av statistikken fra 2013-rapporten at antallet voldtekter er økende og da særlig de grove voldtektene:

voldtektsstatistikk

Man undres hvilken variabel når det gjelder beskrivelse av voldtektsforbrytere som forsvinner i 2014 rapporten når den kommer til neste år. Kjønn er vel den mest stigmatiserende på den gjeldende listen? I det hele tatt: man bør passe seg for alle, særlig venner, familie og andre festdeltakere, slik at ingen grupper henges ut. Du vet tydeligvis selv hvem som kan komme til å voldta deg.

For de som ikke synes dette er betryggende nok, så kan vi ta en kikk på hvor i Oslo du er mest utsatt for voldtekt. Vi bruker rapporten fra 2011 hvor det enda var mulig å gi oss informasjon av verdi.

Fordeling av anmeldte voldtekter og forsøk på voldtekt i Oslo 2011 etter gjerningsstedets politistasjonskrets:

voldtekt i Oslo

Vi overlater til våre intelligente lesere å trekke egne konklusjoner.

VG Aftenposten Dagbladet