Mannen som utøvde vold mot Sian-meldem Fanny Bråten, blir ført forbi Sian-medlemmene etter å ha hoppet over sperringene som skilte Sian og motdemonstrantene. Foto: Stillbilde fra video.

Politiet henlegger saken mot personen som sparket ned Fanny Bråten under Sians demonstrasjon i Oslo i august. Politiadvokaten bak henleggelsen står også bak anmeldelsen av ytringsfrihetsforkjemper Veslemøy Lian.

I en video tirsdag setter Sian-leder Lars Thorsen fyr på Koranen foran politihuset i Oslo for å markere urettferdig behandling av mennesker på bakgrunn av ideologisk og religiøs tilhørighet. Han forklarer at politiet har henlagt saken mot personen som utøvde vold mot Fanny Bråten under «krenkefesten» i august 2020.

Voldsutøveren løsrev seg fra politiet da han ble ført forbi Sian-medlemmene etter å ha hoppet over sperringene, og sparket Fanny Bråten i ryggen. Mannen var iført håndjern i gjerningsøyeblikket.

Politiet velger likevel å henlegge saken mot voldspersonen.

Se video av volden og Lars Thorsens aksjon foran politihuset nederst i saken. 

Thorsen forklarer i videoen at politiadvokaten som henla anmeldelsen fra Bråten, er samme politiadvokat som anmeldte ytringsfrihetsforkjemper Veslemøy Lian for å ikke ha godtatt pålegg fra politiet om å gå alene ut av Oslo samme dag.

Det er politiadvokat Guro Enger som har henlagt saken, med følgende begrunnelse: «Forholdet er henlagt på grunn av provokasjon eller det straffbare forhold er gjengjeldt (straffeloven par. 228.3 ledd).»

§ 228. Den, som øver Vold mod en andens Person eller paa anden Maade fornærmer ham paa Legeme, eller som medvirker hertil, straffes for Legemsfornærmelse med Bøder eller med Fengsel indtil 1 Aar.

Har Legemsfornærmelsen tilfølge Skade paa Legeme eller Helbred eller betydelig Smerte, kan Fængsel indtil 4 Aar anvendes, men indtil 6 Aar, hvis den har Døden tilfølge, eller Skaden er betydelig.

Er en Legemsfornærmelse gjengjældt med en Legemsfornærmelse, eller er ved en saadan en forudgaaende Legemsfornærmelse eller Ærekrænkelse gjengjældt, kan den lades straffri.

Hva slags gjengjeldelse det er snakk om, får ikke Bråten svar på. Paragrafen politiadvokat Enger henviser til, beskriver en situasjon med fysisk vold, men også såkalt «ærekrenkelse». Hvorvidt dette dekker grupper eller enkeltpersoner, er uklart.

– Det må legges til grunn at politiet forstår signaleffekten av egne vedtak, skriver Thorsen i en e-post til Document.

Han stiller seg spørrende til om «provokasjonen» er budskapet Sian formidler under sine demonstrasjoner. Et budskap som av mange muslimer oppleves som krenkende i seg selv.

– Statsmaktens budskap til de hitreiste uintegrerbare er klar: Dere står fritt til å begå drapsforsøk på medlemmer av Sian, skriver Thorsen videre.

Velsemøy Lian ble på sin side straffeforfulgt og møtte i Oslo Tingrett tidligere i år. Også Lian stiller seg uforstående til henleggelsen:

– Jeg stiller meg uforstående. Voldsutøvere blir premiert, mens fredelige mennesker med demokratiske budskap blir bøtelagt? Det ser ut som det fortsatt er en jobb å gjøre for oss ytringsfrihetsforkjempere, sier Lian til Document.

Document har rettet følgende spørsmål til kommunikasjonsavdelingen ved Oslo politidistrikt via e-post:

Guro Enger har henlagt en anmeldelse av Fanny Bråten mot personen som utøvde vold mot henne under Sians demonstrasjon i Oslo i august i fjor.

I henleggelsen står provokasjon som årsak. Kan dere svare på om det er legitimt å utøve vold mot personer dersom man blir provosert? Eventuelt hvordan Enger har kommet fram til denne konklusjonen?

Enger selv anmeldte ytringsfrihetsforkjemper Veslemøy Lian for å ha gått tilbake til gruppen sin etter politiet bortviste henne fra byen for å ha beveget seg opp og ned i en gate med påståtte sperringer (vi har video som viser noe annet). Lian ble straffeforfulgt.

Ser dere hvilken signaleffekt dette sender?

Document har foreløpig ikke mottatt svar fra Oslo politidistrikt. 

 

 

Kjøp Ruud Koopmans bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.