Sian-leder Lars Thorsen (bak mannen med blå jakke) angripes, mens politiet strever med å gjenvinne kontrollen på Festplassen. Skjermdump fra video.

Politiet i Bergen har anmeldt 24 personer etter Sian-demonstrasjonen i august, ti av dem er under 15 år. En person etterforskes fremdeles for hatefulle ytringer.

Politiet har ikke klart å identifisere de som slo Sian-leder Lars Thorsen i hodet med stein og hoppet på ham da han lå nede under markeringen 22. august, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har gått gjennom Sian-medlemmenes appeller på Festplassen og vurdert om de var straffbare etter straffelovens §185 (hatefulle ytringer).

Etter grundige vurderinger har vi valgt å ikke iverksette etterforskning av de uttalelser som ble fremsatt i SIANs appeller. Vi har imidlertid besluttet å iverksette etterforskning mot en annen som er mistenkt for hatefulle ytringer på Festplassen, som ikke ble uttalt i form av en appell. Saken er under etterforskning og vil bli oversendt statsadvokaten for endelig avgjørelse, heter det i pressemeldingen.

Politiadvokat Ingrid Karin Wåge Postvoll vil ikke svare på om vedkommende er tilknyttet Sian.

– Personen er mistenkt etter at vi har gjennomgått videomateriale, både vårt eget materiale og materiale som har vært tilgjengelig via åpne kilder, sier Postvoll til Document.

Hun vil heller ikke si noe om hvilke uttalelser etterforskningen gjelder.

– Vårt fokus nå er å få klargjort omstendighetene og konteksten uttalelsene ble sagt i. Det er litt for tidlig å konkludere. Man skal ikke tillegge noen en mening man ikke har, man skal ikke tolke for mye inn i en setning, sier Postvoll.

21 personer ble innbragt av politiet på grunn av ordensforstyrrelsene på Festplassen og utenfor politihuset i Bergen. Senere ble tre personer identifisert på video og anmeldt. Én av de innbrakte ble ikke anmeldt.

Syv personer over 18 år har fått forelegg på mellom 12.000 og 17.000 kroner.

Klarer ikke å finne voldsmann

– En av disse fikk forelegg for å ha hoppet på Thorsen. Det er opplyst at han ble slått med stein i hodet, men her har vi ikke klart å identifisere gjerningsmann, sier politiadvokat Arne Fjellstad til BT.

Han opplyser at politiet har bilde som viser at en person hoppet på Thorsen mens han lå nede, men politiet har ikke klart å finne vedkommende.

16 av de anmeldte er under 18 år, og hele ti av disse under 15 år. Alle 16 blir fulgt opp med bekymringssamtaler.

Politiet har gjennomført avhør/bekymringssamtale med de fleste ungdommene. To samtaler gjenstår. Fra pressemeldingen:

Ungdommene har forklart seg om sin rolle under demonstrasjonen og politiet var tydelig på hvilken type adferd som er straffbar. I bekymringssamtalen har man har fokus på endring og forebygging av gjentatt kriminalitet. I disse samtalene var ytringsfrihet og politiets rolle under demonstrasjoner viktige tema. Man kartlegger også eventuelle risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer knyttet ungdommen og sammen prøver man å finne ut hvilke tiltak som kan iverksettes for å hindre at ungdommen begår kriminalitet eller bidrar til utrygghet.

– Enkelte fremdeles sinte

Det har vært viktig for politiet å finne ut om ungdom i Bergen nå har lavere tillit til ordensmakten. Politiet konstaterer at «enkelte ungdommer fremdeles er sinte».

Vi har hatt tett dialog med ulike ungdomsarenaer og samarbeidet med kommunen, ungdomsskolene og andre frivillige organisasjoner. Vi har vært mye ute og møtt mange ungdommer som var med på demonstrasjonen eller har engasjert seg i ettertid.

Møtene var gode og vår oppfatning er at politiet har høy tillit, men at enkelte ungdommer fremdeles er sinte. Politiet er nå inne i en fase der vi vil se hvordan vi, sammen med våre samarbeidspartnere, må jobbe fremover for å forebygge slike hendelser i fremtiden, skriver politiet.

Norge forandrer seg raskt i takt med innvandringen. Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.