Sakset/Fra hofta

Politiet måtte bruke tåregass mot pøbelen på Festplassen i Bergen 22. august. Skjermdump fra video.

Etter grundig etterforskning av Sians appeller i Bergen 22. august er dette resultatet: Ingen av dem er straffbare. NTB har vanskelig for å skjule sin skuffelse.

«Sju fikk forelegg etter bråk under Sian-demonstrasjon i Bergen», melder byrået. Ingen antydning i tittelen om hvem det var som fikk forelegg.

«Politiet har ikke funnet ut av hvem som slo ned Sian-lederen under demonstrasjonen i Bergen. Til sammen 24 personer er anmeldt etter bråket som oppsto», fortsetter NTB. Etter bråket «som oppstod». Ja, for bråket oppstod nærmest som et naturfenomen, ikke sant? Hva med å si det rett ut: «etter at rasende muslimer gikk til angrep på arrangøren og politiet»?

Litt lenger nede i artikkelen:

Det utviklet seg bråk og uroligheter da den islamfiendtlige gruppen ble møtt av ungdommer som ville vise sin motstand. Ungdommene kastet stein og egg, og gikk også til angrep på politiets kjøretøy.

Sian er «islamfiendtlige»

Merk at Sian får et stempel, et epitet; de er fiendtlige. Denne «islamfiendtlige» organisasjonen ble «møtt av ungdommer som ville vise sin motstand». Vel, de kom ikke med blomster. De snudde heller ikke ryggen til Sian i stille protest.

De kastet, som NTB skriver, stein, de gikk til angrep. De er ikke «ungdommer som ville vise sin motstand», de er pøbel. Voldsmenn.

Krenkede muslimer regjerer gatene med vold. Politiet i Bergen: – Som forventet

Hvorfor ikke beskrive ungdommene som «ytringsfrihetsfiendtlige»? «Sensurtilhengere»?

Vi vet hva som skjedde på Festplassen i Bergen lørdag 22. august. Vi vet hvem som slo fredelige demonstranter til blods. Hvem som truet politiet, kastet stein på politiet. Som jaget politiet da de trakk seg tilbake til politistasjonen – og truet også den. 40 politifolk i verneutstyr slo en jernring rundt stasjonen.

Dette var altså «ungdommer som ville vise sin motstand», ifølge NTB.

I sin pressemelding konstaterer politiet at «enkelte ungdommer fremdeles er sinte», én måned etter. Men den opplysningen har ikke byrået funnet plass til i sin artikkel.

– Autoritet på et minimum

Denne apologetiske holdningen er helt i tråd med den diverse politikere og LO-folk i Bergen viste etter «slaget i Bergen». Bergenspolitiet var tydelig rystet:

– Vår autoritet er på et minimum nå, sa Morten Ørn, geografisk driftsenhetsleder for Bergen.

Politiet stod i en nesten umulig situasjon, sa Ørn til TV 2:

– Det var skapt et sånt sinne mot politiet, som slik mine mannskaper oppfattet det er forsterket av Black Lives Matter-bevegelsen som vi har merket siden den oppstod. Det gjør at vi jobber tyngre.

Ørn sa også at politisperringene rundt Sian ble stormet i et koordinert angrep.

NTBs skuffelse

Kun syv av de anmeldte har fått en reaksjon; forelegg på 12-17.000 kroner. 16 ungdommer som ble innbrakt var mindreårige, ti av dem under 15 år. Disse 16 slipper med en «bekymringssamtale».

Politiet har etter grundig vurdering konkludert med at Sians appeller på Festplassen ikke var «hatefulle» og demed straffbare.

Dette faktum kommer i nest siste avsnitt av NTBs melding, og formuleres slik:

Samtidig har politiet gått gjennom appellene til Sian-medlemmene og vurdert om de falt innenfor det som er å regne som hatefulle ytringer og dermed mulig straffbare. Politiet har kommet til at det ikke skal iverksettes etterforskning, men påpeker at grundige vurderinger ligger til grunn for beslutningen.

Man leser skuffelsen over politiets avgjørelse mellom linjene. Da gjør man så godt man kan for å kaste et mistenkelighetens lys over politiets beslutning: «…men påpeker at grundige vurderinger ligger til grunn..». Underforstått: Det var helt på nippet, det var et tvilstilfelle.

NTB kunne ha formulert det kort og greit: Politiet har etter grundig vurdering konkludert med at Sians appeller ikke var hatefulle og demed straffbare.

Men nei. Det passer ikke inn i fortellingen om den «fiendtlige», hatefulle arrangøren og de fredelige ungdommene «som ville vise sin motstand».

Kjøp Klima Antiklimaks her!