– Det var skapt et sånt sinne mot politiet som er forsterket av Black Lives Matter-bevegelsen som vi har merket siden den oppstod. Det gjør at vi jobber tyngre, sier Morten Ørn, geografisk driftsenhetsleder ved Bergen politidistrikt.

Politiet i Bergen svarer nå på anklagene etter innsatsen under Sian-markeringen i går: – Vi har politikere som legitimerer aggresjon mot politiet.

Flere, også politikere, har kritisert politiet etter at de brukte tåregass mot pøbelen under Sians markering på Festplassen i går.

– Vår autoritet er på et minimum nå, sier Morten Ørn, geografisk driftsenhetsleder for Bergen, til VG.

Politiet stod i en nesten umulig situasjon, sier Ørn til TV 2:

– Det var skapt et sånt sinne mot politiet, som slik mine mannskaper oppfattet det er forsterket av Black Lives Matter-bevegelsen som vi har merket siden den oppstod. Det gjør at vi jobber tyngre.

– Autoriteten til politiet er svekket, og dessverre må vi da noen ganger ty til hardere midler enn vi egentlig ønsker for å få gjennomført oppdraget vårt.

Bergen Aps leder Geir Steinar Dale kritiserte politiets maktbruk i BA lørdag. Han sa at politiet til en viss grad selv må ta ansvar for at det eskalerte på Festplassen.

Dale var selv ikke til stede på Festplassen, men slår likevel fast at politiet overreagerte:

– Ut ifra det vi kan se på videoene, virker det å spraye mot ungdom som en overreaksjon.

Ørn sier politikere legitimerer aggresjon.

– Vi har politikere som legitimerer aggresjon mot politiet. Det setter oss i en vanskelig posisjon. Jeg skjønner også at de ønsker å ta standpunkt til ting, og det er viktig å få ungdommene politisk engasjert. Men vi må se på retorikken, sier Ørn.

Ørn sier politiet må tåle kritikk rettet mot maktmidler, men reagerer på at enkelte politikere bidrar til å skape en opinion mot politiet ved å gi inntrykk av at politiet kan si nei eller ja til ytringsfrihet.