Per-Willy Amundsen reagerer svært skarpt på hvordan politiet i Drammen og Kongsberg har oppført seg overfor folk som har brukt sin rett til å ytre seg. Foto: Arne Petter Lorentzen / Frp

– Politiet driver med det jeg oppfatter som maktmisbruk og knebling av ytringsfriheten, men de opererer etter instruks fra regjeringen, som har alt fokus på hatytringer, sier Per-Willy Amundsen.

Stortingsrepresentanten for FrP reagerer svært sterkt på hvordan politiet i Drammen og Kongsberg takler forholdet til ytringsfriheten. De siste dagene har Human Rights Service og Document omtalt hvordan politiet i de to byene har oppført seg mot innbyggere som har brukt sin rett til å ytre seg.

– Det er spinnvilt, uakseptabelt. Det må stoppes. Jeg vil ikke ha ett sånt eksempel til. Dette viser hvor ville veier samfunnet er på, sier FrPs justispolitiske talsmann.

Politistasjonssjef Øyvind Aas i Drammen antyder at et voldsoffer selv hadde skyld i volden. Etter at en gutt ble banket opp, valgte politiet å kritisere ytringer gutten hadde kommet med i forkant, noe som avfødte krass kritikk fra Jon Helgheim (FrP).

I Kongsberg banket fire polititjenestemenn på døren hjemme hos en familiefar som hadde hengt opp tegninger av Muhammed. De truet ham med straffeforfølgelse, skrev rights.no.

Per-Willy Amundsen varsler at han kommer til å ta opp saken med justisministeren.

– Dette oppfatter jeg som et politisk problem, fordi politiet opererer etter instruks fra regjeringen, og når regjeringen har all sin oppmerksomhet rettet mot å bekjempe såkalte hatytringer, og ikke står opp for ytringsfriheten, så er det ikke overraskende at vi havner i dette uføret.

Amundsen peker på Erna Solberg og Monica Mæland. De er ansvarlige.

– Det er ikke riktig å angripe politiet, det er den øverste ledelsen som må ta ansvaret.

– Jeg skal løfte denne saken politisk, det blir uansett et spørsmål i Stortinget. Dette vil vi ikke akseptere.

Amundsen minner om at FrP nylig gikk inn for å fjerne straffelovens paragraf 185, den såkalte hatparagrafen.

– Det er nesten så det går troll i ord. Like etterpå ble læreren drept i Frankrike, og nå ser vi hva som skjer i Drammen og Kongsberg. Dette viser hvor enormt behov vi har for å ta et oppgjør med lettkrenketheten og hele krenkelsessyndromet.

Stortingsrepresentanten er skremt:

– Nå har vi så mange eksempler på saker hvor politiet viser at de er overivrige i å stoppe såkalte krenkelser av en religion og hindre ytringer at det skremmer meg.

– Det viser at regjeringen og deres fokus på å fremme alle disse handlingsplanene mot hat, står i veien for et fritt ordskifte.

– Du mener at det slår tilbake?

– Det slår tilbake, og det er ikke uten grunn at Fremskrittspartiet ønsker å fjerne den såkalte hatparagrafen. Ytringsfriheten er under press. Det er ikke akseptabelt … jeg er nesten uten ord! Det er et mønster her: Vi har den saken fra Drammen som Document har skrevet om, og så har vi HRS-saken fra Kongsberg. Det viser at regjeringen gjennom sitt strev med å være politisk korrekt er i ferd med å innskrenke ytringsfriheten. Vi snakker om vår grunnlovsfestede rett til å ytre oss!

– Politiet har tråkket over og må umiddelbart komme med en beklagelse. Hvis de ikke gjør det, må Monica Mæland komme til Stortinget og redegjøre for politiets håndtering og ivaretagelse av ytringsfriheten.

– Hva kan ligge bak at politiet oppfører seg på denne måten?

– Jeg vil ikke rakke ned på politiet. Jeg mener politiet prøver å gjennomføre de politiske signalene de får. Og nå har oppmerksomheten i flere år vært rettet mot tiltaksplaner mot hat, nå sist mot såkalt islamofobi.

– Man har fokusert på å innskrenke ytringsfriheten, ikke på å forsvare den?

– Ja, og nå ligger det konkrete forslag i statsbudsjettet på å gi politiet enda mer penger for å bekjempe såkalte hatytringer. Politiet bruker allerede altfor mye ressurser på hatparagrafen. Det er helt åpenbart at dette må roes ned.

Mens Document snakker med Amundsen, blir han oppringt av mannen som hengte opp Muhammed-tegningene i Kongsberg, og vi avbryter derfor samtalen. Litt senere ringer stortingsrepresentanten tilbake. Han sier at mannen, som ønsker å være anonym i offentligheten, er veldig troverdig, og oppriktig opptatt av ytringsfriheten. En oppegående fyr som driver egen bedrift.

– Det er utrolig at hovedstrømsmediene ikke har skrevet om denne saken i det hele tatt, sier Amundsen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.