I motsetning til Politiet, har nå Forsvaret bøyd av og tillatt religiøse hodeplagg som en del av uniformene. I dagens Norge er det på den ene siden en oppfatning om at religion er en følsom privatsak, som aller helst ikke skal nevnes i det offentlige rom, samtidig er det tydeligvis forskjell på folk.

Slik at visse religioner ganske enkelt skal kunne vises frem som en del av landets væpnede styrker. Hvis det nå er slik at en person som bærer hijab for å ”ikke vekke uønsket oppmerksomhet fra menn” velger å verve seg til tjeneste kan en spørre seg om hvilke videre tillempninger som må til? En tjeneste i Forsvaret vil medføre at man må bo tett sammen i telt på utmarsjer, at man må vaske seg feltmessig, og at i en del tjenestesammenhenger vil komme borti fenomenet kroppskontakt mellom kjønnene. I dagens politisk korrekte klima er religion og tradisjoner å anse som sosiale konstruksjoner, og personlige valg. En logisk konsekvens av dette er at om man velger å praktisere religionen sin på den ene eller andre måten, vel da vil jo dette igjen ha praktiske konsekvenser for andre valg

Med andre ord er det enkelt å innføre et plagg uten å tenke noe videre på øvrige praktiske konsekvenser. Det ligger også operative hensyn bak det eksisterende uniformsreglementet, er det utredet hvordan en vernemaske vil fungere sammen med en hijab, eller en turban?

Det kan også være en fordel å tenke litt over hvilke signaler en innføring av religiøse hodeplagg vil sende ut. Fra å være et mobiliseringsforsvar som primært skulle forsvare landets grenser, har vi nå fått et innsatsforsvar som skal kunne settes inn der det er behov, også i utlandet. Hvordan vil det ta seg ut med en jødisk kalott på oppdrag i Midt-Østen, eller en hijab på Balkan? Signalet vil ganske enkelt være at Norge sender soldater som er partiske / forrædere, alt etter hvordan partene i konflikten ser det.

Hvis argumentet er å kunne rekruttere fra et bredere lag av befolkningen, da bør det vel som tidligere luftet, vurderes om man igjen skal også ha egne tjenester som er tilpasset hver enkelts religiøse overbevisning?  Slik at man ikke risikerer adferd som oppleves som krenkende innenfor avdelingene.

I en del andre land er bekledning/ hodeplagg som indikerer etnisk- /religiøs tilhørighet allerede innført – men da som helhetlige uniformer i egne avdelinger, slik som i det britiske forsvaret. I andre land er som Frankrike er moralen ganske enkel; melder du deg til tjeneste aksepterer vi deg – så lenge du aksepterer vårt reglement. Er det noen som har sett en turban eller en kalott i den franske fremmedlegionen?

Videre er det jo slik at nå som enkelte grupper får lov til å bære sine symboler, så bør jo dette gjelde for alle: samer bør få gå i sine tradisjonelle kofter og luer, og for folk fra bygda er vel østerdalslue en viktig del av identiteten?

 

 

Olav R. Søbakk