Nytt

Kvinner med hijab, muslimsk hodeplagg. Modellklarert. Carina Johansen / NTB.

Et av forslagene til nytt partiprogram i KrF går ut på at politi og fagdommere skal få bruke religiøse symboler eller hodeplagg som del av jobbantrekket.

Forslaget foreslås tatt inn i partiprogrammet for neste stortingsperiode, ifølge Dagen. KrF har satt ned sju utvalg som bistår programkomiteen i arbeidet med forslag til nytt partiprogram.
Hodeplagg-forslaget kommer fra utvalget for «det livssynsåpne samfunn og vår kristne kulturarv».

Utvalget foreslår at politi og fagdommere skal få bruke religiøse symboler/hodeplagg som en del av uniformen. De skriver videre at det er ulike syn i utvalget om «hvordan det bør stå og hvor langt man bør gå».

– Det er et vanskelig spørsmål. Her er det delte meninger i KrF og en typisk debatt som må opp på landsmøtet, sier gruppeleder Jørgen Kristiansen i Kristiansand KrF, som har ledet utvalget bak forslaget.

Forslaget skal nå diskuteres i programkomiteen, som sender sitt første programutkast ut på høring i november. Komiteen har til sammen fått 23 forslag som de skal jobbe videre med.

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Forhåndsbestill Islamismen i Sverige her!