MDGs partileder Une Bastholm åpner torsdag partiets landsmøte. Elektrifisering av norsk sokkel ligger an til å bli et viktig diskusjonstema. Foto: Berit Roald / NTB

Elektrifisering av oljefelt skaper uenighet i MDG foran landsmøtet. Flere går inn for å droppe kravet.

Slutt på olje- og gassproduksjon i Norge innen 2035.

Og kutt i klimautslippene i Norge på 80 prosent innen 2030.

Det er to av hovedgrepene i programforslaget som nå skal opp til behandling på MDGs landsmøte. Landsmøtet starter torsdag og går over fire dager til søndag.

Men programforslaget har utløst en vanskelig diskusjon i MDG om elektrifisering av oljefelt på norsk sokkel.

Flere motforslag
I utkastet til nytt partiprogram for 2021–2025 går programkomiteen inn for å stille krav om elektrifisering av oljefelt som allerede har fått tillatelse til utbygging, og som ikke kan stanses.

Elektrifiseringen skal skje ved hjelp av havvind som skal produsere energi til strømnettet når oljefeltene tas ut av produksjon.

Men flere grupperinger i partiet går nå mot forslaget fra programkomiteen.

En gruppe på tolv MDG-politikere, blant dem profiler som Truls Gulowsen og Kristoffer Robin Haug, foreslår å stryke hele punktet. De stiller spørsmål ved hvor lurt det er å elektrifisere og viser til at gassen som gir oljeplattformene energi i dag, vil bli solgt på markedet i stedet.

Vil ha stans
Vestland MDG går enda lenger og foreslår et krav om stans i elektrifiseringen av oljefelt.

Fylkeslaget har riktignok vært splittet internt i saken, men påpeker i sitt innspill at MDGs mål er full oljestans innen 2035.

«Det tar tid å bygge ut havvind, og det er urealistisk at det vil kunne elektrifisere mye av sektoren innen 2035», skriver fylkeslaget i sitt forslag. Ifølge Vestland MDG bør landsmøtet «si tydelig nei til elektrifisering som ødelegger norsk natur for å pynte på Norges klimaregnskap».

Oslo MDG mener for sin del at partiet bør «gå mot å bruke store summer på elektrifisering av olje- og gassfelt ettersom de uansett må legges ned for å nå klimamålene».

Usikkerhet om havvind
Ask Ibsen Lindal, som representerer MDG i Trondheim og også er partiets energipolitiske talsperson nasjonalt, mener MDG bør åpne for mer fleksibilitet i valg av løsning. Han frykter «dyre og dårlige» prosjekter hvis man binder seg til havvind.

Men kravet om elektrifisering må også ses i sammenheng med MDGs mål om å kutte klimautslippene på norsk territorium med 80 prosent innen 2030, understreker Lindal.

Ifølge ham er det vanskelig å lese stemningen i partiet, spesielt når så mye går digitalt.

– Men jeg blir overrasket hvis det blir gjennomslag for å fjerne punktet helt, for dette henger veldig tett sammen med klimamålene. Hvis man setter et mål om 80 prosents kutt innen 2030, som det ikke er noen motforslag mot, så må det henge sammen med tiltakene. Da er elektrifisering et «nødvendig onde», sier Lindal til NTB.

Forsvarer komitéforslaget
MDGs nestleder Arild Hermstad mener det er programkomiteens forslag som er det mest troverdige alternativet.

Bekymringen, forklarer han, er at en massiv satsing på elektrifisering vil føre til stort press på vindkraft og vannkraft, samtidig som oljeproduksjonen grønnvaskes og sokkelen spiser opp kraftproduksjon som ellers kunne gått til satsinger som batterifabrikker eller produksjon av grønt hydrogen.

Ifølge Hermstad er det likevel bred enighet i MDG om at et utslippskutt på 80 prosent innen 2030 er det overordnede.

– Og det må ligge til grunn for tiltakene vi har for å bli kvitt utslippene på sokkelen, sier han.

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!


 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.