Partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad på Senterpartiets landsstyremøte. Foto: Torstein Bøe / NTB

Senterpartiet åpner nå for å skyve på det man kaller «Norges klimaforpliktelser». Dette som følge av energikrisen i Europa. Partiet er blant annet svært skeptisk til elektrifiseringen av norsk sokkel.

Etter hvert som tiden går, innser stadig flere realistisk orienterte mennesker at de såkalte klimamålene kan bli nærmest umulige å oppfylle innen de satte tidsfrister. Faktisk har dette også demret for enkelte politikere, blant annet i Senterpartiet.

Ifølge NTB tok parlamentarisk leder Marit Arnstad i Sp opp debatten om elektrifisering av sokkelen da hun talte til partiets landsstyremøte mandag. Hun understreket at flesteparten av installasjonene må elektrifiseres med havvind.

– Elefanten i rommet blir i så fall at klimamål i 2030 kan bli noe utsatt, men det må vi ta en ærlig diskusjon om, sa hun.

«Noe utsatt» er en vag og uspesifikk tidsangivelse, men i praksis kan dette gjerne bety «på ubestemt tid», hvilket i praksis innebærer for alltid.

Arnstad mener debatten om elektrifisering har blitt svart-hvitt, og at det er behov for nyansering.

– Det er helt urealistisk å elektrifisere alle installasjoner på sokkelen med kraft fra fastlandet, sa Arnstad, som viste til hvordan spørsmålet er håndtert i Hurdalsplattformen:

– Den slår fast at elektrifiseringen av sokkelen i størst mulig grad skal skje med havvind eller annen fornybar kraft produsert på sokkelen. Det betyr en nyansert inngang til elektrifisering. Noen felt kan bli elektrifisert med kraft fra fastlandet, blant annet de som ligger i de områdene av landet som har vedvarende lav pris, men flesteparten må elektrifiseres med havvind, sa hun.

Også regjeringspartner Arbeiderpartiet mener det kan være aktuelt å basere elektrifiseringen på havvind.

Dette innebærer i så fall at hele elektrifiseringsprosjektet utsettes inntil Norge har en vel fungerende og tilstrekkelig produksjon av havvind. Ettersom havvindproduksjonen neppe noensinne vil bli verken vel fungerende eller tilstrekkelig, snakker vi her om en avlysning av elektrifiseringsprosjektet.

Kent Andersen har ved en rekke anledninger gått gjennom konseptet havvind, og beskrevet hvorfor det verken er funksjonelt, lønnsomt eller på noen annen måte fornuftig.

I Senterpartiet er det liten stemning for å avvikle eller nedbygge norsk olje- og gassvirksomhet.

– Senterpartiets syn er at Norge skal produsere det vi kan av olje og gass for å hindre ustabilitet i de internasjonale energimarkedene, framholdt Arnstad.

Vi skal «produsere det vi kan», altså. Det harmonerer dårlig med de mer MDG-inspirerte toner man finner i deler av Arbeiderpartiet, der man går inn for oljeavvikling så snart som mulig.

Senterpartiet stanser ikke der:

   – Vi skal også lete etter og utvikle nye olje- og gassfelt. Dette er absolutt tiden for å utvikle, ikke avvikle, oljenæringen slik det står i Hurdalsplattformen. Derfor er den såkalte TFO-runden som ble utlyst nå i januar i år viktig. Den kan gi grunnlag for nye funn nær eksisterende produksjon, som raskt kan komme i produksjon, sa hun.

For alle dem som forstår betydningen av olje- og gassnæringen for det norske samfunnet, er dette beroligende signaler. Man får bare håpe denne realitetsorienteringen kan bre seg også over i andre partier.

Men fra SV kan man ikke regne med noen snarlig oppvåkning i så måte. Til NTB sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken at Norge trenger flere utslippskutt, ikke færre.

SV vil derfor bruke elektrifiseringen av sokkelen for å få fortgang i satsingen på havvind.

 

  Les også denne tidligere saken om Senterpartiet og såkalt grønt skifte: 

Ola Borten Moe (Sp) tar et knusende oppgjør med «grønn svada»

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp Kents bok her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!


Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.