Sakset/Fra hofta

Ågotnes 22. oktober 2020: Oljerigger ligger i opplag på Hanøytangen industriområde utenfor Bergen. Skal en følge MDGs logikk, vil de nok egne seg vel til fremtidig produksjon av tare, der de ligger og dupper i tangen, men det spørs om det vil holde til å gjenreise velferdsstaten Norge når pandemien en gang slipper taket. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Mange hoppet nok i stolen da nyheten om at MDG støttet FrPs kritikk av en storstilt elektrifisering av den norske sokkelen ble kjent via en artikkel i Aftenposten torsdag kveld. Men som alltid når politikere snakker og mediene anretter, kan det lønne seg å sjekke om det er samsvar mellom overskrift og den litt mindre skriften.

Tittelen på artikkelen, som også er referert av NTB, er kraftig, og gir inntrykk av en vesentlig fornuftsbasert dreining i MDGs politikk:

MDG slutter seg til Frps slakt av oljenæringens viktigste klimagrep

FrP er sterkt kritiske til å strekke strømkabler fra land til oljeplattformer. Nå sier MDG at de deler bekymringen.

NTBs gjengivelse har nesten samme tittel, men de bytter ut Aftenpostens ‘slakt’ med det litt mindre ladede ordet ‘skepsis’. Så fortsetter NTB slik:

Fremskrittspartiet vil skrote ideen om å forsyne oljeplattformer på norsk sokkel med strøm fra land. Det er et dyrt og usikkert klimatiltak, mener partiet etter å ha innhentet tall fra Olje- og energidepartementet.

Nå får FrP støtte fra MDG, bekrefter partiets energipolitiske talsperson, Ask Ibsen Lindal.

– FrP har flere gode poenger her. Det er gode grunner til å være skeptisk til elektrifiseringen av norsk sokkel slik den foregår i dag, sier han til Aftenposten.

De fleste oljeplattformene er i dag forsynt med egne gasskraftverk. Elektrifisering vil erstatte gassen med vannkraft fra land. Men det er dyrt å strekke strømkabler fra land til langt ut i Nordsjøen. Equinor legger opp til investeringer på rundt 50 milliarder kroner innen 2030.

Elektrifiseringen vil gi lavere norske utslipp, men den globale effekten er usikker. Gassen som ellers ville blitt brukt på å drive gasskraftverkene på plattformene, vil bli solgt og dermed gi utslipp et annet sted.

Planene vil også kreve store mengder kraft. Equinors gir et behov for 10 til 12 terawattimer (TWh) mer strøm i enn i dag, ifølge selskapet. Den totale norske kraftproduksjonen i fjor endte til sammenligning på 134,5 TWh. Elektrifisering vil dermed kunne gi norske strømkunder dyrere strøm. (NTB)

Fornuften fordufter

Etter å ha lest NTBs melding satt jeg fortsatt igjen med en tvil. Kunne det virkelig være mulig at klorofyll-kommunistene og utopistene i MDG hadde funnet tilbake til sunn, vitenskapelig basert fornuft?

Jeg gikk derfor over til å finlese Aftenpostens artikkel, og tvilen viste seg med en gang berettiget. MDGs skepsis til elektrifisering av sokkelen er ikke bygget på fornuft, men på den samme gamle og uvitenskapelige frykten som har gitt partiet en urovekkende høy oppslutning, særling blant de yngre hipsterne i urbane sentra i Norge. Denne fryktbaserte dommedagstenkningen og livsfjerne troen på at olje og gass kan erstattes av tang- og tareproduksjon har ødelagt den virkelige miljøbevegelsen jeg en gang var med i. Fremfor å kjempe mot korrupsjon og forurensning i for eksempel Kina og Afrika, suser de videre på rosenrøde skyer av CO2, mens de hyller veganske mote-produkter fra andre kontinenter og driter i det norske landbruket fordi den norske kua «ødelegger kloden» med sine metan-utslipp.

Nede i Aftenpostens artikkel finner vi hva som ligger bak MDGs ‘skepsis’:

– Utslippene fra produksjonen er ca. 2 prosent av utslippene fra oljen, sier Lindal.

Han frykter at oljenæringens omfattende elektrifiseringsplaner vil forlenge levetiden til det norske oljeeventyret.

Men selv blinde høner kan finne korn, heter det seg, og vi skal gi MDGs ellers så forblindede miljøtalsmann Ask Ibsen Lindahl rett i følgende observasjon:

Planene vil også kreve enorme mengder strøm. Equinor har planer om å kutte utslippene fra produksjonen med 40 prosent innen 2030 og være nær null i 2050. Det gir et behov for 10 til 12 terawattimer (TWh) mer strøm i enn i dag, ifølge selskapet.

MDG ser med gru på utsiktene til at en enorm ny utbygging av vindkraft på land skal gå til å forsyne oljeproduksjon til havs.

– Målet må jo være at fornybar energi skal gå direkte til å erstatte fossil energi, ikke til å produsere den, sier Lindal.

Dette er jo noe Documents egen miljøpolitiske talsmann, Kent Andersen, har påpekt i årevis, så vi får si velkommen etter!

50 milliarder skal sløses bort på meningsløs elektrifisering av sokkelen

Årets julegave! Kjøp Kents bok om klimahysteriet her.