KrF-partileder Kjell Ingolf Ropstad er skeptisk til forslaget om å avkriminalisere narkotika. Han frykter det kan føre til mer narkobruk blant unge. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

KrF og Frp frykter at avkriminalisering vil senke ungdoms terskel for å prøve narkotika, etter at et rusreformutvalg i desember la fram sitt forslag.

Utvalget foreslo i desember å gå bort fra å anmelde og straffeforfølge personer som blir tatt med brukerdoser med narkotika på seg. Isteden skal de bli pålagt et møte med hjelpetjenesten i kommunen med tilbud om frivillig hjelp og behandling. Det blir imidlertid ingen sanksjoner dersom man ikke møter opp.

Straff og oppfølging

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier til Klassekampen at han er enig med utvalget om at tunge rusbrukere bør slippe straff som bøter og fengsel for avhengigheten, men at han frykter for ungdommen.

– I verste fall vil avkriminalisering senke terskelen for å få ungdom til å prøve narkotika. Norge ligger lavt på narkotikabruk blant unge mennesker sammenlignet med andre europeiske land. Å hindre rekruttering er noe av det viktigste vi kan gjøre, sier Ropstad.

Han mener man kan reagere med både reaksjoner og oppfølging.

– Å flytte reaksjonene for bruk fra justis til helse, betyr ikke at unge som tester ut narkotika, ikke kan møtes med sanksjoner, sier han til avisa.

Ønsker reaksjon

Ropstad får støtte av helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp.

– Som mor og Frp-politiker vil jeg ikke akseptere at ungdom får et signal om at narkotikabruk er rett, sier hun til avisa.

– Det er ikke det er greit at en ungdom som blir tatt av politiet etter å ha kjøpt sin første brukerdose ikke skal få noen reaksjon. Det er å trekke reformen for langt, tilføyer hun.

Viktig gjennomslag

Reformen var en av Venstres viktigste gjennomslag i regjeringsforhandlingene og mottok blant annet ros fra SV og MDG.

Også helseministeren er positiv.

– Dette er en stor og viktig reform og et paradigmeskifte i norsk ruspolitikk, fastslo Bent Høie (H) da han mottok forslagene 19. desember.

Han understreket da at forslagene til utvalget ikke innebærer en legalisering av narkotika. Politiet skal fortsatt beslaglegge og reagere på narkotikabruk, og det skal fortsatt være forbudt å selge narkotika.

Fakta om rusreformutvalget:

* Oppnevnt av regjeringen i mars 2018. Leverte sin utredning «Rusreform – fra straff til hjelp» 19. desember 2019. Ledet av førstestatsadvokat Runar Torgersen.

* Følger opp regjeringens vedtak i Granavolden-plattformen om å gjennomføre en rusreform som går fra å straffe misbrukere til å hjelpe dem. Var en av Venstres viktigste gjennomslag i regjeringsforhandlingene.

* Utvalget foreslår å gå bort fra å anmelde og straffeforfølge personer som blir tatt med brukerdoser med narkotika.

* Brukere skal isteden bli pålagt et møte med hjelpetjenesten i kommunen med tilbud om frivillig hjelp og behandling. Det blir ingen sanksjoner dersom man ikke møter opp.

* Utvalget foreslår å flytte ansvaret for samfunnets reaksjoner på rusmisbruk fra justissektoren til helsetjenesten.

* Forslagene innebærer ikke en legalisering av narkotika. Politiet skal fortsatt beslaglegge og reagere på narkotikabruk. Det skal fortsatt være forbudt å selge narkotika.

* Utvalget har foreslått grenseverdier for hvor store mengder av de ulike narkotiske stoffene man kan bli tatt med, uten å bli straffet.

* Flertallet i utvalget foreslår blant annet å sette grensen på 5 gram heroin, kokain og amfetamin, 15 gram cannabis og 2 kilo khat. Et mindretall ønsker betydelig mindre doser.

* Politidirektoratets representant i utvalget ønsker å beholde dagens modell for straff for andre enn de tyngste rusmisbrukerne og har tatt dissens på forslagene.

* Forslagene skal ut på høring. Helseminister Bent Høie (H) sier han har ambisjoner om at rusreformen skal gjennomføres i løpet av inneværende stortingsperiode.

(Kilder: Helse- og omsorgsdepartementet, « NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til hjelp »)

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.