Sakset/Fra hofta

Legaliser hasj-bevegelsen utgår fra de mest liberale statene i USA. Nederland derimot forsøker å begrense tilstrømmingen til coffee shops. De har konkludert med at bruk og kriminalitet har økt. Foto: Michael Kooren/Reuters/Scanpix 

Regjeringen har som intensjon å avkriminalisere besittelse og bruk av narkotika og får nå støtte av rusfeltets samarbeidsorgan Actis. Rusmisbruk er nå en sak for helsesektoren, ikke politi og domstol.

Men narkotika blir ikke lov selv om det avkriminaliseres.

Politikken er høyst forvirrende. Actis innrømmer at ungdom «misforstår» og tror avkriminalisering betyr legalisering.

Actis’ fungerende generalsekretær Pernille Huseby sier til avisen at vedtaket ikke representerer noen skillelinje, men at det understreker organisasjonens standpunkt om at helsetiltak bør komme foran straffetiltak.

– Avkriminalisering er et uttrykk som det er viktig å fylle med riktig innhold. Vi opplever at ungdom misforstår og tror det betyr at narkotika er lovlig. Det er viktig å ha et klart skille mellom avkriminalisering og legalisering. Narkotika skal fortsatt være forbudt, sier Huseby.

Det er ungdommen som har en mer realistisk forståelse av linjeskiftet. Det virker snarere som om det er de voksne som ikke vil vedstå seg at de bryter med en lang forbudslinje.

Actis gjentar på repeat avkriminalisering, men at forbud fortsatt ligger fast. Det er meningsløs språkbruk.

Actis er for avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika. Vi er glad for at forbudet mot narkotika skal ligge fast.

For Actis er det viktig at rusreformen fører til at alle som tas for bruk og besittelse møtes med reaksjoner, særlig viktig er det at ungdom møtes med tett oppfølging. Målsetningen må være at færrest mulig bruker narkotika.

Det er positivt at personer som blir tatt for bruk og besittelse møtes med helserettede reaksjoner og oppfølging. Vi støtter derfor regjeringens nedsettelse av rusreformutvalget, som skal forberede gjennomføringen av avkriminaliseringen.

Politikere og myndigheter må være tydelige på at avkriminalisering ikke er en legalisering av narkotika, sånn at vi opprettholder den allmennpreventive virkningen av forbudet.

Vi er opptatt av at muligheten for forebygging av rusbruk og rusproblemer opprettholdes som følge av politikkendringen.

Folk i posisjon skyver ansvaret fra seg. Det heter at misbrukere når skal møte helsevesen og ikke politi. Og hva er kapasiteten? Er den økt? På Actis egen hjemmeside heter det at hasjbruken blant unge er økende. Dagens hasj er mange ganger sterkere enn den var på 70-80-tallet. Det er THC-innholdet som er blitt mer potent. Hva slags tilbud kan helsevesenet komme med til de som tas for hasjbruk? Vil det i det hele tatt være noen håndheving av «forbudet» når stoffene er avkriminalisert.

Det er vanskelig ikke å konkludere med at det i praksis betyr legalisering. Og det er regjeringen som tar initiativet.

Man åpner for en politikk som vil føre flere unge ut i rusmisbruk. Samtidig fraskriver man seg ansvaret ved å si at de skal over på helsevesenet.

Det virker som en dypt umoralsk omlegging.

Vi støtter derfor nedsettelsen av rusreformutvalget, som skal planlegge gjennomføringen av overflyttingen av ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk fra justissektoren til helsetjenesten.

Vi er glad for at regjeringen er tydelig på at forbudet mot narkotika skal ligge fast og at personer som tas for bruk og besittelse skal møtes med helserettede reaksjoner og oppfølging.

Vel har kriminaliseringen vært vanskelig å håndheve. Men trusselen om straffesak får ungdommer til å være forsiktige. De ønsker ikke en flekk på rullebladet, slik de heller ikke kjører i fylla.

Den bremsen blir borte ved en avkriminalisering. Politikere som snakker høyt om alle som faller utenfor, innfører en politikk som vil gjøre at de som sliter synker enda dypere.

Det er igjen et eksempel på politikere som hiver alle hensyn over bord. Individualismen blir grenseløs.

Det er en anti-humanistisk politikk.

Man tror nesten ikke det man leser:

Avkriminalisering innebærer at man omdefinerer en forbrytelse til en forseelse. Handlingen er fortsatt forbudt og kan bli sanksjonert, men med sivilrettslige eller administrative sanksjoner.

Avkriminalisering betyr at bruk og besittelse av narkotika straffes på samme måte som f.eks. en trafikkforseelse eller feilparkering. Dette kan praktiseres ulikt, fra relativt løs håndhevelse via ulike straffereaksjoner til mer omfattende og strukturert oppfølging.

Legalisering innebærer at det blir lov å bruke narkotiske stoffer, men også lov å produsere og selge. Det er en rekke mulige modeller for legalisering, fra et regulert marked med ulike bestemmelser som begrenser tilbudet og tilgjengeligheten som aldersgrenser, åpningstidsregulering og monopolutsalg, til et fritt marked der narkotiske stoffer omsettes på lik linje med andre varer.

Hvilken konsekvenser vil dette ha for politiets moral? Hvordan skal de forholde seg til smugling?
Avkriminalisering betyr mer makt til kriminelle, mer svarte penger og mer korrupsjon.
Hva slags samfunn ønsker egentlig politikerne?

<

Hva er rusreformen?
Fem spørsmål og svar om overflyttingen fra justis til helse.