I pressemeldingen fra EU-domstolen om kjennelsen i saken om forbud mot politiske og religiøse symboler på arbeidsplassen, er en av de oppsummerende setningene i innledningen tilsynelatende blitt misforstått av NTB og andre medier.

Først fastslås det at regler mot slike symboler er i orden, men hva om det ikke finnes regler?

However, in the absence of such a rule, the willingness of an employer to take account of the wishes of a customer no longer to have the employer’s services provided by a worker wearing an Islamic headscarf cannot be considered an occupational requirement that could rule out discrimination.

Betydningen burde være nokså klar: Det kan ikke utelukkes at det handler om diskriminering hvis en arbeidsgiver stiller krav til en ansatt med islamsk hodeslør for å ta hensyn til en kunde som ikke ønsker å la seg betjene av vedkommende.

Hos NRK og Aftenposten er betydningen blitt gjengitt på denne måten:

Dersom bedriften ikke har interne regler for dette, er det arbeidsgiverens ansvar å ta hensyn til kunder som ønsker at bedriftens tjenester utføres av arbeidstakere som ikke bærer muslimske hodeplagg.

Det samme tekstutdraget finnes også hos TV 2 og Nettavisen, som oppgir NTB som kilde. Trolig har de andre mediene ukritisk gjengitt en oversettelse fra NTB med et visst forbedringspotensial. VG har for sikkerhets skyld utelatt det hele, men lenket til originalteksten. Det er kanskje greiest.

Men denne nyansen er vesentlig for saken, for kjennelsen sier at det er situasjonsavhengig hvorvidt det dreier seg om diskriminering eller ei.

Det må altså konstateres at det ikke bare er beherskelsen av de store kontinentale språkene som er utrydningstruet i Norge flere år etter at «kunnskapsminister» Øystein Djupedal (SV) fjernet andre obligatoriske fremmedspråk fra skolen. Også engelsk begynner å bli litt for vanskelig hvis setningene er noe lengre eller mer innviklede enn normalt.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂