En «falsk» arbeidssøkerundersøkelse svenske P3 har gjennomført, viser at svenske arbeidsgivere unngår å ansette jenter med hijab. Særlig små bedrifter ønsker ikke hijab.

Aftenposten lister opp diskrimineringsloven, men det kan like mye ha med arbeidsmiljø å gjøre. Skal man ikke ta hensyn til hva de andre på jobben mener? Det står det ingenting om i loven. Dessuten: småbedrifter kan ha hørt skrekkhistorier om hva som kan skje hvis bedriften blir anmeldt for diskriminering; la oss si hvis vedkommende ønsker å gå over til niqab. Veien til anmeldelse hos Likestillingsombudet er ikke lang. Særlig ikke i Sverige.

De fiktive jobbsøkerne Emma Svensson og Evin Ziadi søkte på de samme jobbene hos 200 ulike arbeidsgivere i Sverige.
Fra jentenes CVer gikk det frem at de hadde samme alder, lignende meritter, språkkunnskaper og fritidsinteresser.
Resultatet var at Emma ble kontaktet av 35 arbeidsgivere og Evin av kun åtte.
Arbeidsgiverne klarte ikke å begrunne hvorfor de kontaktet Emma, men valgte bort Evin.

Skeptiske til religiøse hodeplagg
Ifølge en svensk undersøkelse, svarer syv av ti bedrifter at de ikke ønsker at ansatte bruker hijab eller turban på jobben. Små bedrifter er de mest skeptiske.
I undersøkelsen ble 1300 små og mellomstore bedrifter spurt om hvilke egenskaper de velger og velger bort hos en potensiell ansatt.
Syv av ti sier at det er utenkelig at de vil ansatte noen med religiøse hodeplagg som turban og slør.

Hijab er et jobbhinder

Les også

-
-
-
-
-
-