Kjønnsdelt lek, kjønnslemlestelse og småjenter som ikke får vise bena. Slik ser barnas hverdag ut på Malmös forskoler, ifølge en ny undersøkelse som viser at æresproblemet er mye større enn forventet.

I løpet av våren har forsker Hanna Cinthio gjennomført en studie av æresspørsmål ved Malmös førskoler. Undersøkelsen Hedersrelaterad problematik i förskolan, som ble gjennomført på oppdrag fra Malmö by, er basert på intervjuer med ansatte ved 13 kommunale førskoler. Hensikten var å skape grunnlag for en analyse av barnehagenes behov for styrket kompetanse i møte med æresrelaterte problemstillinger.

Resultatet var oppsiktsvekkende: Alle unntatt én førskole oppga at foreldre begrenset og kontrollerte barna sine på forskjellige måter med tanke på barnas kropp og kjønn. Det kunne dreie seg om jenter som ikke fikk vise bena eller armene sine, at foreldre ikke lot barna oppholde seg nær barn av et annet kjønn eller tvang barnet til å bruke religiøse klær mot barnets vilje.

– Redan små barns kroppar verkas laddas med betydelse. Om det är varmt så får man inte ta av sig strumpbyxor ute, fast alla de andra tar av sig, för man får inte visa sina ben. Eller barn som inte får sova i bara blöja på vilan, för man får inte visa benen, sier Hanna Cinthio til Dagens Nyheter.

I prinsippet tar alle førskoler opp problemet med foresatte som mener at mannlige pedagoger ikke har lov til å skifte bleier eller hjelpe til med toalettbesøk, eller mener at menn ikke skal jobbe i barnehage. En barnehage har rapportert at personalet oppdaget at ett av barna var blitt kjønnslemlestet i ferien, en annen barnehage hadde merket at foreldrene planla å gifte bort et søskenbarn-par til hverandre.

Barna kontrollerer hverandre

Undersøkelsen understreker at æresnormene ikke bare opprettholdes av foreldrene, men at de også finnes hos enkelte ansatte og hos svært små barn: Jenter og gutter ønsker ikke å leke sammen eller til og med oppholde seg i samme rom under hvile. Gutter nekter å høre på kvinnelige ansatte og påpeker det hvis personalet kler seg upassende, for eksempel hvis kvinnelige ansatte bruker sandaler eller kortermet overdel om sommeren. Brødre kontrollerer søstrene sine, noen ganger mot deres vilje, men fordi foreldrene krever det. Både gutter og jenter har klare bilder av hvordan gutter og jenter «kan være», og er raske til å bemerke om et barn ikke følger normen.

Barnas æresnormer fører til konkrete problemer i barnehagens arbeidshverdag. Personalet forteller at barn begynner å gråte hvis det forventes at de skifter klær i nærvær av noen andre, eller at man har begynt å unngå å leke vannleker om sommeren fordi det fører til konflikter rundt barnas kropp, med angst og tårer hos barna.

– Där är vissa förskolor som beskriver en ganska tydlig kontroll till exempel mellan syskon, att där är en bror som man upplever tydligt fått i uppgift att kontrollera sin syster men det är inte de vanligaste exemplen, de vanligaste är just det här att det är starkt inpräntat i barnen, vad förväntas av mig, hur ska jag vara, sier Hanna Cinthio til Sveriges Radio.

Religiøse normer fører til konflikter

Mange motsetninger er forankret i religiøse konflikter og tro. Rapporten tar for seg hvordan selv små barn kategoriserer ting og fenomener ut fra om de anses som «halal» eller «haram». Matsituasjonene er ekstra belastede, med en ekstrem frykt blant barn og foreldre for at noen tilfeldigvis skal spise svinekjøtt. Noen barn sier at de ikke kan leke med barn som spiser svinekjøtt, og barn som spiser svin blir ertet. Barn holdes hjemme av foreldrene på de dagene som kan tolkes som kristne høytider. En jente på bare tre år vil ikke ha på seg slør fordi hun synes at det er ubehagelig, klør og er i veien, men hun må, fordi foreldrene har bestemt det.

Undersøkelsen tar også for seg utbredt rasisme, der foreldre kun lar barna leke med muslimske barn og gir uttrykk for at barna ikke får omgås «mørkhudede» mennesker. Personalet blir avhørt fordi de ikke bruker hijab, og en intervjuet pedagog opplever at noen foresatte «går forbi oss som er svenske og bort til dem som har på seg sjal og overlater barna sine til dem, uavhengig av om vedkommende jobber på den avdelingen eller ikke». Andre beskriver foresatte, hovedsakelig fedre, som ikke vil ta kvinnelige ansatte i hånden eller som ikke ser personalet i øynene når de sier noe viktig.

Les mer: Sverige: Holocaust-konferanse i landets mest antisemittiske by

Les mer: Demokrati er sin egen akilleshæl

Slites mellom normer

Hanna Cinthio understreker at barn må bære et tungt ansvar når de slites mellom de barneperspektiv-normene som råder i førskolen og hensynet til hjemmets æresnormer.

– Man talar ofta om förskolans viktiga demokratiska uppdrag och att ge barnen en motvikt till begränsande normer som de möter hemma. Men vad händer med barn som ska gå mellan förskolan och hemmet? Vi måste hela tiden fråga oss: Vad gör detta med barnen? Hur är det för ett barn att vara normbrytande och att hantera så svåra normkonflikter? Det är saker som man inte hittat ett förhållningssätt kring, sier Hanna Cinthio til Expressen.

Førskoleansatte har også vanskelig for å håndtere arbeidssituasjonen og forholdet til barna og foreldrene når styringsdokumenter sier at barnehagen skal styrke barna i deres kultur og opphav, mens barnehagen skal etablere demokratiske normer og verdier. I undersøkelsen påpeker mange lærere at denne ligningen er uløselig.

Les mer: Svenske kvinner avvikler Sverige

Opplæringsarbeidet pågår

Undersøkelsen ble gjennomført allerede i mai i år. Men i motsetning til det som er vanlig, sendte ikke kommunen ut en pressemelding om det. Det var først da det ble lagt merke til av Sveriges Radio at Malmö stad publiserte en pressemelding 5. november.

Rapportens resultater har nå ført til en opplæringsinnsats for alle ansatte, inkludert førskolestyrets politikere og byens rektorer.

– Det är bra att vi har gjort den här inventeringen. Vi hade en känsla av att det var något som vi behövde jobba mer med och nu blev det tydligt att det stämmer – vi behöver jobba mer tydligt kring hedersproblematik i förskolan, sier Anna Karlfeldt, utdanningssjef ved Förskoleförvaltningen i Malmö, til Dagens Nyheter.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.