Utstillingen «Modest Fashion» pågår for tiden på Malmö Museum. Valget av begrepet «Modest Fashion» er et signal både om hva utstillingen egentlig handler om, og at utstillingen er dypt problematisk. At måen man kler seg på er «modest» betyr at den er «beskjeden». I motsetning til hva, kan du da spørre deg selv?

Vel, i motsetning til den vestlige. «Modest Fashion» handler ikke om en nøytral mote, men om måten å kle seg på som ifølge islam kjennetegner en hederlig, muslimsk kvinne som er verdig respekt. Klærne er det som skiller henne fra de andre. Fra de ikke-ærverdige. Fra de som er verdig forakt. Fra oss.

Kvinnen er en hore eller madonna – og nå må svensken lære seg å kategorisere riktig.

Utstillingen presenteres på Malmö Stads hjemmeside som følger:

Modest Fashion är en global modetrend som fick ett stort genombrott under 2010-talet. Många av de stora modehusen såväl som klädkedjor har egna modest fashionkollektioner.

Det finns ingen exakt tolkning av stilen, utan den skiftar utifrån bärarens bakgrund, livsåskådning och personliga preferenser. Inom trenden Modest Fashion ryms allt från street fashion till haute couture.

Den globala marknaden för Modest Fashion beräknades öka till 368 miljarder dollar under 2021, vilket skulle bli en ökning med 51 procent sedan 2015.

Antalet sökningar på Pinterest avseende Modest Fashion ökade det första kvartalet 2019 med 500 procent.

En «global motetrend» på vei opp, da?

I Iran ble National Hijab and Modesty Day feiret forrige uke. Ikke for å feire «modest fashion», men fordi det siden 1979 har vært påbudt for jenter fra niårsalderen å bruke hijab og løstsittende klær som skjuler kroppen.

Kvinner over hele Iran «feiret» dagen ved å ta av seg hijabene, selv om det er i strid med loven. En kvinne som ikke skjuler kropp eller hår blir arrestert av politiet og kan dømmes til fengsel eller offentlig straff. Så frivillig er «modesty fashion» i Iran og i mange andre land – og også i mange familier i Sverige.

Æreskultur i Sverige

I dag lever anslagsvis 240.000 mennesker med æresstandarder i Sverige, og flertallet av disse er jenter og kvinner. Æresrelatert vold kan variere fra restriksjoner på valg i hverdagen til et liv under ekstrem kontroll. Atferd som anses å true en families ære kan straffes med psykisk, fysisk, sosial, seksuell og materiell vold – og i verste fall drap. Krenkelser av æreskulturen ble dømt til å være årsaken til hvert tredje drap på kvinner som fant sted i Sverige i 2016.

Men i utstillingen på Malmö museum nevnes ikke tvang og motstand med et ord. Nei, i Malmö får besøkende vite at det handler om «en global motetrend», en voksende multimillionindustri som støttes av kule influencere med hundretusenvis av følgere. Det er en veldig farlig måte å nærme seg religiøse regler på.

La oss kort rekapitulere de muslimske reglene angående påkledning og ære: I følge islam anses kvinner å eie ni tideler av seksualitet og hennes seksuelle drift må derfor dempes.

Det er kvinnens ansvar å kle seg slik at hun ikke vekker mannens seksuelle lyst. Det er kvinnen som bærer mannens ære – å voldta en kvinne anses derfor som en forbrytelse mot kvinnens mannlige slektninger, snarere enn mot den voldtatte kvinnen.

En kvinne som ikke aksepterer disse reglene, går i åpen konflikt med det som anses å være «en god muslimsk kvinne» og på sikt mot religion og trossamfunn – og å gjøre det kan ha en svært høy pris.

Skattefinansiert propaganda

Josefin Utas, en av profilene i det politiske partiet Medborgerlig samling og også Sveriges Slöseriombudsman (SlösO) med oppgaven å synliggjøre statens sløsing med svenske skattebetaleres penger, har besøkt utstillingen. Hun har blant annet lagt ut utstillingens instruksjonsvideo om hvordan man bruker hijab på Facebook-profilen sin, hvor hun også skriver:

Budskapet är tydligt. Museet vill visa hur normalt det är för kvinnor att täcka sig för sin religion eller tro. Här visas hur bra det går att kombinera slöjan med västvärlden och dess kläder. Att ha slöja är i själva verket häftigt! En ’influencer’ har varit med och gjort utställningen.

Vi i Sverige indoktrineras, på offentlig plats, med våra egna pengar.

Vi som är vant oss vid en sekulär stat, jämställdhet och frihet för kvinnor, ska förstå att det är vi som har fel. I Sverige har slöja ingenting att göra med det religiösa och kulturella förtryck som finns i resten av världen. Här är det snarare vi svenskar som står för ”förtryck” om vi inte accepterar slöjan som snygg och bra frihetssymbol.

Utställningen i Malmö är omöjlig att se som separat engångsföreteelse utan koppling till verkligheten. Tvärtom.

Josefin Utas setter fingeren på det åpenbare: «Modest Fashion» er en utstilling i Malmø, tilpasset Malmøs befolkning, rettet mot hele landet. Islam og æreskultur må normaliseres – og det også med det svenske folkets skattepenger.

At spesielt Malmö velger å bruke penger på dette formålet er bekymringsfullt også i et økonomisk perspektiv, siden byen er avhengig av fem milliarder i årlig støtte fra resten av landet for i det hele tatt å gå rundt.

En utstilling for «det nye Sverige»

Sveriges befolkning har vokst med to millioner, fra åtte til drøyt ti millioner innbyggere, siden årtusenskiftet. Størstedelen av økningen kommer fra innvandring fra muslimske land. Av de over to millioner svenskene som var under 18 år ved årsskiftet, var fire av ti født i utlandet, eller hadde en eller to foreldre som var født i utlandet. I flere svenske kommuner er etniske svensker allerede i mindretall.

Ved årsskiftet hadde 47,8 prosent av Malmös innbyggere utenlandsk bakgrunn, noe som betyr at de enten er utenlandsfødte eller har to utenlandsfødte foreldre. Til dette skal legges alle som har en utenlandsfødt forelder og alle som er andre eller tredje generasjons innvandrere, altså personer som ofte lever segregert fra svensk samfunn, språk og kultur. I tillegg til disse bor det et ukjent antall personer i byen uten tillatelse – ingen vet hvor mange de er.

En undersøkelse fra 2018 viste at hver femte elev i Malmø levde under æresundertrykkelse og at en rapport fra i fjor viste at æreskulturen og æresproblemet allerede fantes i Malmøs førskoler. Et av de uttalte problemene som ble tatt opp i den rapporten var at jenter som allerede er i førskolealder blir tvunget til å bruke religiøst tilpassede klær og har store problemer med kropp og nakenhet.

Les mer: Utbredt æreskultur ved Malmös førskoler

Les mer: Malmös førskoleansatte: «Æreskultur kan bli fremtiden vår»

Dette vet Malmö kommune. Likevel velger politikerne å lansere utstillingen «Modest Fashion» på bymuseet. Det er mer enn oppsiktsvekkende naivt. Det er et svik mot alle jenter og kvinner som akkurat nå ønsker å frigjøre seg fra æresundertrykkelse.

Det er hensynsløst, historieløst – og farlig. Utstillingen skal brukes som et våpen i hendene på islamister for å tie de som protesterer: «Se, til og med Sverige støtter oss – hvem tror du at du er som våger å gå mot oss …?»

I 2002 mottok Malmö museer prisen Årets museum for «sitt banebrytende arbeid med flerkulturelle spørsmål». Dersom Malmö kommune mener alvor med at den pågående utstillingen er «en fortsettelse av museets langsiktige arbeid med å synliggjøre viktige kvinner i historien og nåtiden», hadde det kanskje vært mer konstruktivt og positivt å løfte fram kvinnene som kjemper mot æresnormer og religiøs tvang ?

Men det gjør de ikke. At byens politikere velger som de gjør, er en svært skremmende indikasjon på i hvilken retning det svenske samfunnet utvikler seg, og at normaliseringen foregår.

Utstillingen «Modest Fashion» kan sees i lokalene Slottsholmen i Malmö til og med 23. november 2023.

Kjøp «Klanen» her!Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.