Malmø tingrett har dømt sports og treningssenteret Enighet til å betale en kvinne 5000 kroner i erstatning fordi hun ble nektet å trene med slør. Diskrimineringsombudet ville ha en bot på 50.000 kroner.

Treningssenteret har hatt forbud mot hodedekkende klær i årtier, men har nå måtte legge om. Tingretten kom til at hun ikke ble diskriminert som muslim, men som bærer av slør. Derfor ble boten redusert.

Malmö. Sportcentret Enighet i Malmö döms att betala 5000 kronor efter att ha nekat en kvinna med slöja att träna.
– Nu har man konstaterat att man inte får ha regler som kan utesluta muslimska kvinnor från att träna, säger Anna Theodóra Gunnarsdóttir, enhetschef på Diskrimineringsombudsmannen, DO.
Fallet handlar om en då 25-årig muslimsk kvinna som i april 2006 besökte sportcentret tillsammans med en vän för att få information om spinning- och aerobicsträning. Hon fick då veta att det inte var tillåtet att träna med slöja.

Kvinnan kände sig kränkt och vände sig till DO, som i sin tur stämde träningsanläggningen på 50 000 kronor. Enligt DO har Enighet gjort sig skyldig till direkt diskriminering eftersom kvinnan blivit sämre behandlad än andra på grund av att hon är muslim.

Sportcentret är en ideell förening med fokus på kampsort och uppgav under förhandlingen att de bland sina cirka 3000 medlemmar finns många med invandrarbakgrund. Förbudet mot att träna i slöja har inget med religion att göra, enligt föreningen, utan är en generell regel mot all form av huvudbonad. Förbudet har funnits i decennier och motiveras utifrån säkerhets- och hälsorisker.

Malmö tingrätt tycker inte att Enighet tillräckligt motiverat förbudet mot huvudbonad och anser att kvinnan diskriminerats när hon inte fått träna. Däremot anser inte domstolen att hon missgynnats på grund av att hon är muslim. Därför hamnar skadeståndet på 5000 kronor.

Olagligt förbjuda träning i slöja