Ved avslutningen av ramadan advarer fem sosialdemokratiske kvinner i Sverige – tre av dem medlemmer av Riksdagen – mot å gi religiøse ekstremister for mye spillerom. Kvinnene mener man ikke skal finne seg i at noen nekter å håndhilse eller bærer niqab.

Dessvärre finns det många fanatiskt troende som försöker utnyttja vår kulturella tillhörighet för att skapa separation och kontroll.

De som vill splittra samhället vet att utnyttja den fundamentalistiska våg som sköljer över Europa. Samhället vacklar i sin hållning till extremisterna. Vi anser att man tydligt måste ta ställning mot det som drar isär vårt samhälle.

Hur bör en kvinna agera när en man vägrar att skaka hand med henne med hänvisning till islam? Le och låta saken bero? Spelar det egentligen någon roll? Vi anser att det har stor betydelse och att hon bör markera att hon inte accepterar att bli behandlad på detta sätt. Hon kan också hänvisa till att det enda påbud som finns i detta sammanhang i Koranen är att om man vidrör en person av motsatt kön som inte är ens närmaste släkting så måste man tvätta sig inför bönen. Det gäller såväl män som kvinnor. Men kärnan är inte vad som står i de religiösa urkunderna, utan att i den kultur vi alla – oavsett ursprung – är med och skapar är ett handslag ett respektfullt sätt att skapa kontakt. Att vägra skaka hand signalerar avståndstagande och brist på respekt.

På Västerortsskolan i Stockholm förbjuds de kvinnliga eleverna att bära heltäckande slöja under lektionerna och för det har skolan anmälts till Diskrimineringsombudsmannen. Men vi anser att skolan gjort rätt. Heltäckande slöja är ett sätt att utestänga kvinnan från kontakter med andra människor än den närmaste familjen.
..
Vi ser exempel på det i media när det efter varje liten kulturkrock dyker upp fundamentalistiska uttolkare av islam som omöjliggör varje praktisk lösning på problem. Genom att ge extremisterna utrymme i samhällsdebatten legitimeras deras tolkning av islam och de blir förebilder för unga muslimer som växer upp i Sverige utan djupare kunskaper om sina föräldrars kultur och religion. Islams utveckling i Europa riskerar därigenom att bli mer fundamentalistisk än i Asien. För Europas miljontals muslimer blir livet svårare att leva på grund av fördomsfullhet och rasism. Samtidigt vet de bättre än Europas urbefolkning vilket hot muslimska fundamentalister utgör, då många redan upplevt deras förtryck i sina ursprungsländer.

För att bryta denna utveckling måste vi för det första sluta att övertolka varje problem som har minsta anknytningen till religion. Därigenom kan vi minska den arena extremisterna verkar på. För det andra måste vi skapa forum för sansade muslimer att diskutera islams roll i det svenska samhället, både sinsemellan och tillsammans med människor av andra trosuppfattningar. Ett lyckat exempel på detta är den seminarieserie om islam och Europa som föreningen Tensta Träff anordnade i våras. De flesta, men långtifrån alla, som besökte seminarierna var muslimer. Där fanns både kvinnor med sjal och män med skägg och långa skjortor men också ungdomar i jeans och sminkade kvinnor utan sjal. Den blandade publiken uttryckte olika tolkningar av islam och gav därmed deltagarna en mer nyanserad bild.

Nalin Pekgul
Ordförande Socialdemokratiska kvinnoförbundet

Johanna Graf
Oppositionsråd (S) Solna

Lotta Håkansson Harju
Oppositionsråd (S) Järfälla

Carina Ohlsson
Riksdagsledamot (S) Skaraborg

Carina Hägg
Riksdagsledamot (S) Jönköpings län

Maryam Yazdanfar
Riksdagsledamot (S) Stockholms län

S-kvinnor: Acceptera inte heltäckande slöja

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂