Foto: Depositphotos

 

Arbeidsgivere som pålegger sine ansatte å la være å bruke islamske hodeplagg eller andre religiøse symboler, gjør seg ikke skyldige i diskriminering, slår EU-domstolen fast i en kjennelse tirsdag.

The Independent skriver:

“An internal rule of an undertaking which prohibits the visible wearing of any political, philosophical or religious sign does not constitute direct discrimination,” the court said in a statement.

Religion, ikke engang en viss religion, har dermed ingen større rett til utfoldelse i andres tjeneste enn andre uttrykk som politikk.

Det kan imidlertid stille seg annerledes hvis det ikke finnes regler i utgangspunktet:

“However, in the absence of such a rule, the willingness of an employer to take account of the wishes of a customer no longer to have the employer’s services provided by a worker wearing an Islamic headscarf cannot be considered an occupational requirement that could rule out discrimination.”

Man får altså ikke nødvendigvis domstolens medhold hvis man ansetter en person vel vitende om at vedkommende har til hensikt å bruke islamsk hodeplagg, for deretter plutselig å forlange det fjernet på klage fra en kunde.

For Norges vedkommende er kjennelsen høyst relevant for striden om religiøse hodeplagg ved Blidensol sykehjem i Stavanger, som er blitt utsatt for kritikk fra diskrimineringsombudet og grovt maktmisbruk kommunens side, fordi de ansatte ved sykehjemmet nektes å bruke hijab.

I lys av kjennelsen skulle man tro at EU-domstolen ikke ville anse et forbud etter et ordentlig vedtak om endring av uniformsreglene ved Blidensol som diskriminering, mens et mer spontant pålegg er langt mer diskutabelt.

De to klagerne som brakte saken for domstolen, illustrerer greit forskjellen mellom disse to situasjonene:

The Belgian woman had been working as a receptionist for G4S Secure Solutions, which has a general ban on wearing visible religious or political symbols, while the French claimant is an IT consultant who was told to remove her headscarf after a client complained.

Domstolen bemerker at generelle forbud ellers er i orden, men ikke regler som kun rammer islamske hodeplagg. Den har dermed endt opp på samme sted som den franske Stasi-kommisjonen, som i 2003 endte med å anbefale et generelt forbud mot prangende religiøse symboler i skolene for ikke å særbehandle islam negativt.

 

The Independent

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂