I oktober ble kongeriket Norge vitne til den usedvanlige situasjon at erklært human-etiker og attpåtil generalsekretær for det Human-etiske forbundet i Norge (HEF), Kristin Mile, benyttet seg av dypt religiøse argumenter til fordel for en påstått hijabtvang for muslimske kvinner.

Det hadde seg nemlig slik at leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, kort før – og på ikke-religiøst grunnlag – påpekte at hijab og politi ikke hører sammen, og at det følgelig ikke er ønskelig å tillate muslimske kvinner å bære hijab til politiuniformen:

– Det vil bryte med prinsippet om et verdinøytralt politi. Vi har et reglement som sier at det ikke er lov til å gå med noen personlige effekter som signaliserer politisk eller verdimessig ståsted. Bruk av hijab vil bryte med dette prinsippet, sier han til NRK.

Noe så lumpent, mente lederen for norske human-etikere – og gjorde på religiøst vis oppmerksom på at manglende forskjellsbehandling i form av et hijabforbud er diskriminering på religiøst grunnlag:

– Det er ikke frivillig å gå med hijab for muslimske kvinner. Det oppleves som et religiøst krav som de ikke kan bryte uten samtidig å gi avkall på vesentlige deler av sin identitet. Et hijabforbud blir dermed noe som i praksis forbyr muslimske kvinner å søke seg jobb i politiet, og da blir det diskriminering på religiøst grunnlag, sier Mile.

Og la like godt til:

– I Norge har vi tradisjonelt sett vært vant med at bruk av religiøse symboler er frivillig. Men slik er det ikke i alle religioner. Derfor kan vi ikke lenger ha et generelt forbud mot religiøse symboler i Politiet, Forsvaret og andre steder der det er et uniformskrav, uten at dette kan bli diskriminering på religiøst grunnlag, sier hun.

Under den moteriktige kampanjen for mer, ikke mindre religion i det offentlige rom – ja, for Guds skyld ikke mer kristendom da vet du, er du helt teit eller? – fikk fru Generalsekretæren skråsikker og salvelsesfull støtte fra selvutnevnt humorist, norsking (norsking er et veldig gøyalt ord dere!) og human-etisk talsmann Jens Bruun-Pedersen, human-etisk hovedstyremedlem Baard Thalberg som følte at saken nesten ikke var verdt å diskutere og human-etisk ideologirådgiver Didrik Søderlind som er ekstra på vakt i forhold til andre HEF-medlemmers intolerante holdninger overfor religiøse menneskers rettigheter.

Rettigheter defineres tilsynelatende her av HEFs ledelse som aksept av religiøs, kollektiv tvang – en forsåvidt helt rimelig og ytterst human-etisk tolkning av begrepet rettigheter som sådan.

Spørmålet er bare om våre human-etikeres postulater om rettigheter og hva som faktisk kvalifiserer til diskriminering på religiøst grunnlag i spørsmålet om hijab står til – unnskyld uttrykket – troende?

Nei, så langt derifra. I hvert fall ikke hvis vi skal gidde å høre på den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (ECHR), som til daglig har jobben med å forvalte HEFs proklamerte trosartikkel: Menneskerettighetene.

The European Court of Human Rights (ECHR) ruled that the expulsion of two female students from a French school for refusing to remove their headscarves does not violate their basic rights. The Court cited its rulings in the Leyla Sahin vs Turkey and the Welfare Party vs Turkey cases.

European court confirms headscarf ban in school no violation to rights

Two Turkish girls were expelled from school in France after refusing to remove their headscarves to participate in their gym lesson.

The girls had responded to the expulsion decision by applying to a Strasbourg-based court claiming their rights have been violated.

Domstolen konkluderte 4. desember med at et hijabforbud på skoler og universiteter slett ikke bryter med noen fundamentale menneskerettigheter. Og det er åpenbart ikke diskriminering på religiøst grunnlag heller, for da ville det jo blitt dømt som nettopp brudd på fundamentale menneskerettigheter, ville det ikke?

Sånn for ordens skyld opplyser domstolen samtidig at den enkelte stat har rett til å ta sine forholdsregler – hvilket inkluderer et eventuelt forbud mot enkelte politiske partier – for å beskytte demokratiet og det sekulære samfunnet.

Vi får håpe den gode Gud bevarer styret i HEF fra det Onde, for det ser da vitterlig ikke bedre ut enn at ECHR og Menneskerettighetene er på den potensielt diskriminerende Arne Johannessen og de like potensielt intolerante HEF-medlemmers side? At sånt kan gå an!

I saken om 11 år gamle Belgin Dogru, som ble utvist fra en fransk skole etter å ha nektet å fjerne hijaben gjentatte ganger, konkluderte forresten ECHR med at den enkelte stat også kan begrense friheten til religiøs manifestering, for eksempel ved å bære islamsk hodebekledning, dersom praktisering av en slik frihet kolliderer med målet om å beskytte andres rettigheter og friheter samt offentlig orden og sikkerhet:

The applicant, Belgin Dogru, a Muslim aged eleven at the time of the incident, wore a headscarf to school. On several occasions, Dogru attended her physical education and sports classes wearing a headscarf and refused repeated requests by her teacher to teacher to remove it because it was said to be incompatible with the physical education lesson.

Dogru was expelled from school for breaching the duty of assiduity by failing to participate actively in physical education and sports classes.

She later applied to the ECHR alleging the expulsion violated her right to religious freedom as well as her right to an education as guaranteed by Article 9 of the Convention and Article 2 of Protocol No. 1.

«In the case of Leyla Sahin, after analysing the Turkish context, the Court found that the Republic had been founded on the principle that the State should be secular, which had acquired constitutional value; that the constitutional system attached prime importance to the protection of women’s rights; that the majority of the population of the country were Muslims; and that for those who favoured secularism the Islamic headscarf had become the symbol of a political Islam exercising a growing influence,» the court said.

It thus held that secularism was undoubtedly one of the fundamental principles of the State which were in harmony with the rule of law and respect for human rights and democracy, the ruling added.

Det skal visst være en Guds mening med alt – som for eksempel med hijab, skal vi tro HEF og andre religiøse talspersoner – så om ikke annet kan det kanskje tenkes at HEF og human-etisk hovedstyremedlem Baard Thalberg synes at saken generelt og HEFs standpunkt spesielt er blitt nesten verdt å diskutere nå?

Hurriyet Daily News: European court confirms headscarf ban in school no violation to rights

European Court Of Human Rights – dommen fra 4. desember 2008

Debatten på Fritanke.no i sakens anledning

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂