Den tyske forfatningsdomstolen bestemte sist fredag at lærere kan bære hijab, hvis det ikke forårsaker for mye oppstyr på skolen. Spørsmålet som melder seg er: Og hvem skal bestemme hvor grensen går?

Domstolen sender et svært ullent signal. Hovedbudskapet er at domstolen åpner for at kvinner med hijab kan undervise. Tilføyelsen om «oppstyr» virker å være mer som en nødløsning der hvor et slikt symbol vil vekke for sterk motstand, der vil ledelsen kunne si at det ikke går. Men i skoler med mange muslimske elever vil det være vanskelig å være restriktiv. Da vil ledelsen få problemer med foreldrene.

Dommen er symboltung, og vil bli banebrytende. Den markerer et langt skritt mot islamisering av Tyskland.

The 6-to-2 ruling from the court in Karlsruhe stipulated that teachers may wear the head scarf so long as it does not cause disruption in the school.

Several politicians and legal experts welcomed the ruling as an advance for religious and individual freedom. Leaders of Germany’s estimated 3.5 million Muslims noted that Muslim women who had previously declined to train as teachers for fear they would not be able to wear the head scarf in school would now be encouraged to do so.

Although the ruling does not mean a general permission to wear the head scarf, “it is cause for joy,” said Nurhan Soykan, general secretary of the Central Council of Muslims in Germany. “It gives worth to Muslim women in Germany and lets them participate in social life as citizens with equal rights.”

Christian Pestalozza, a constitutional law professor at Berlin’s Free University, said, “I especially like that the court does not give either a blanket ruling that anything goes, or a blanket ban.”

Lærere og rektorer er ikke like begeistret. De ser mange skjær i sjøen. Ikke minst det presset hijab på læreren vil bety for jenter fra muslimske hjem, for hvem skolen hittil har vært et fristed. Det blir det nå slutt på. Hijab på lærere vil være et sterkt signal om hvordan jenter skal gå kledt hvis de vil være sømmelige. Et slikt press finnes allerede på skoler der medelever går med hijab. Nå kommer presset også fra kateteret. Da blir resultatet det stikk motsatte av integrering.

Udo Beckmann, the chairman of one of Germany’s biggest teachers organizations, said the ruling puts a new burden on school principals to decide whether wearing the head scarf constitutes a real disruption. It also potentially increases pressure on Muslim girls from traditional families or social groups to wear the head scarf, Mr. Beckmann said.

“The head scarf ban in schools created a certain zone of protection for girls who were being pressed to wear the covering,” he said in a telephone interview. “This space will now disappear.”

Domstolen må leve i en boble som ikke forstår at vedtaket er et grønt lys til segregering. Hijab er en religiøs identitetsmarkør, og en måte å kle inn kvinner på for å vise at de er bærere av en farlig seksualitet som må pakkes inn for ikke å friste menn. Slik blir de ærbare. Men hijaben forteller samtidig kvinner uten hijab at de ikke er ærbare. Den fungerer som et gruppepress.

The Karlsruhe court ruled on complaints brought by two unidentified Muslim women working in schools in North Rhine-Westphalia, Germany’s most populous state. One, a social science teacher, had substituted a woolen cap and rollneck pullover for a head scarf when asked to remove the head covering. She had nonetheless received a disciplinary warning, and then sued.

The second plaintiff was a woman who taught Turkish in several schools and eventually was fired for refusing to remove her head scarf.

New York Times noterer at tyske kommentatorer frykter at vedtaket vil øke polariseringen og spenningene i samfunnet rundt islam. Men domstolen ser vedtaket som et skritt mot et mer tolerant samfunn. Den mener at et forbud er en innskrenking av troendes rettigheter. Men når ble det en rettighet å kunne utøve troen via et iøynefallende symbol, som dessuten hylles av islamister, hvis verdier er antidemokratiske?

In its lengthy ruling, the court explicitly said that the freedom of religion and belief granted by Germany’s constitution allowed women in state schools to conform with a dress code stipulated by religion. In addition, it noted, forbidding women to wear the head scarf effectively excludes them from teaching and thus violates the constitutional requirement not to discriminate against women.

Domstolen ser ikke ut til å ha tatt inn over seg at det er hijaben som er diskriminerende. En slik tolkning viser at den ser hijaben fra islamistenes ståsted. Enda mer latterlig blir det når den sier at alle må kunne bære alle slags religiøse identitetsmarkører som kippa, nonnedrakt eller et kors.

Hvor mange vil få lov til å bære en kippa i fred der det er mange hijaber?

Kors på veggen derimot, det vil ikke domstolen ha noe av. Det er påvirkning.

By contrast, the ban on crosses, crucifixes or other religious symbols on the walls of state schools stands, the court ruled. “A cross or crucifix on the wall is something different,” Professor Pestalozza said. “If you put it up on the wall, then that is not an individual act by a teacher. It is the school, and by extension in effect the state.”

At forfatningsdomstolen i Europas største og mest innflytelsesrike land kan falle ned på en slik avgjørelse i et så viktig spørsmål, sier noe om hvilken retning Europa går. Da Pegida fikk vind i seilene uttalte Angela Merkel at deltakerne hatt hat og kulde i hjertene, som om hun visste hva som rørte seg i dem. Omtrent samtidig sa hun at islam «tilhører Tyskland», hvilket er noe annet enn å si at tyske muslimer hører hjemme i Tyskland. Merkel markerte fiendskap til PEGIDA-menneskene. De sto for noe ondt. Samtidig som hun omfavnet islam. Slikt kan ikke unnlate å gjøre inntrykk. Domstolen følger i hennes fotspor.

http://www.nytimes.com/2015/03/14/world/europe/german-court-rules-that-muslim-teachers-may-wear-head-scarves.html?_r=0