Kommentar

20-manns kommisjonen som har sett på bruken av skaut og andre religiøse symboler på skolen, anbefaler forbud for å unngå at situasjonen blir mer betent.

Kommisjonens rapport har vært imøtesett. Le Monde publiserte rapporten i et åtte sider langt bilag.

Kommisjonens leder sa de var sjokkert over å finne at det var elementer i samfunnet som ønsket å bruke religion som en brekkstang mot republikken:

«We were astonished to see that the situation was more serious than what we previously thought,» Bernard Stasi, the head of the 20-member commission, said in announcing its conclusions at a news conference. He added, «There are without any doubt forces in France which try to destabilize the republic and it’s time for the republic to react.»

Bladet Elle gjengir et opprop fra flere kjente kvinner som uttaler seg mot skautet. Men akk! kirkene, både den katolske, ortodokse og protestantiske går mot et forbud, siden det vil bli oppfattet som diskriminerende og også vil ramme kristne symboler.

By contrast, a letter this week from the council of Christian churches, representing Catholics, Orthodox Christians and Protestants, warned that any law banning the Islamic head scarf «would be felt as discriminatory.» One motivating factor behind the declaration was that the wearing of crucifixes, which is now tolerated, would also be banned.

Interessant nok går innenriksministeren mot et forbud:

By contrast, France’s interior minister, Nicolas Sarkozy, opposes a law, arguing that a ban of every difference in the French republic represents «secular fundamentalism.»

Kommisjonen har funnet mange sjokkerende eksempler på hva muslimske jenter blir presset til av omgivelsene:

Among other problems identified in French society were the refusal by some Muslim women to be treated by male doctors, hostility in some schools toward the teaching of the Holocaust, anti-Semitic sentiment among alienated Muslim youth, difficulty in burying the dead according to different religious traditions, de facto job discrimination against candidates of foreign origin or foreign parentage, peer pressure in jails for prisoners to practice their religion strictly and insist their families wear «religiously correct» clothing during visits, the refusal by girls taking first aid courses to rescue male accident victims, the refusal of conservative strict Muslim women to shake hands with men.

French Panel Recommends Banning Head Scarves in Schools